kontrola hraniceOddnes 16.11.2020 začali platiť nové opatrenia, no kiná, divadlá či kostoly sú opäť otvorené na obmedzenú kapacitu.

Na Slovensku platia oddnes 16.11.2020 nové opatrenia - niektoré sa uvoľňujú, iné naopak sprísňujú.

Prechod cez hranice

Na Slovensko je oddnes možné z Česka, Poľska, Rakúska a Maďarska vstúpiť len s negatívnym PCR testom, ktorý nie je starší ako 72 hodín.

Pokiaľ osoba tento test nemá, musí sa registrovať na www.korona.gov.sk najneskôr pri vstupe, preukázať sa touto registráciou príslušníkom Policajného zboru a vstúpiť do povinnej domácej karantény alebo do karanténneho ubytovacieho zariadenia. Domáca izolácia platí aj pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti. Antigénové testovanie na hraniciach s Ukrajinou je zrušené.

  • Výnimky
    Výnimky, ktoré platili na hraniciach s Českom a týkali sa študentov, tréningov športových klubov, poľnohospodárov a pod. platí aj na hraniciach s Poľskom, Maďarskom a Rakúskom.
  • Pendleri
    Výnimka platí pre pendlerov - testy nepotrebujú, no musia mať potvrdenie o výkone práce, ktoré nájdu vo vyhláške ÚVZ. Pri pendleroch, ktorí bývajú na Slovensku a dochádzajú do zamestnania v susednom štáte, nie je podľa ministerstva vnútra podmienkou pre výnimku vzdialenosť 30 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu. Výnimka platí aj pre občanov SR, ak majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného priechodu.
  • Nákladná doprava a tranzit
    Nákladná doprava bude prekračovať vnútorné hranice bez obmedzenia. Tranzit bude povolený za podmienky prejsť územím SR do 8 hodín bez zastavenia okrem čerpania PHM.

Kontrolu dodržiavania nových nariadení pre osoby po vstupe na územie SR uvedených vo vyhláške ÚVZ budú na hraniciach vykonávať príslušníci PZ.

Kiná, fitnescentrá a plavárne s obmedzenou kapacitou

Divadlá a kiná môžu byť otvorené do 50% kapacity.

V prípade fitnescentier je povolená kapacita na 6 zákazníkov (jeden na 15 m2), rovnaké pravidlo platí aj pre plavárne.

Kostoly

Povolené sú aj bohoslužby, veriaci však musia sedieť v každom druhom rade, resp. šachovnicovo.

Školy

Otvorené zostávajú materské školy a prvý stupeň základných škôl.

Od pondelka 16. novembra sa obnovuje školské vyučovanie
a) v stredných špeciálnych školách, odborných učilištiach a praktických školách,
b) v základných školách a stredných školách v malých skupinách pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, umožňujú to prevádzkové podmienky a rozhodne tak zriaďovateľ; malou skupinou sa rozumie skupina najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca,

- obnovuje sa prevádzka školských internátov a zariadení školského stravovania pre žiakov stredných špeciálnych škôl, odborných učilíšť a praktických škôl,
- ak to prevádzkové podmienky umožňujú a ak tak rozhodne zriaďovateľ, v prevádzke zariadení školského stravovania sa umožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov základných škôl a stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu.

Celá vyhláška je zverejnená na webe rezortu vnútra >>

autor: redakcia
foto: Polícia SR

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: