nosenie rusokOd pondelka 19. apríla sa celoslovenský COVID automat prepína do bordovej farby a platí celonárodný III. stupeň varovania. Uvoľňujú sa i opatrenia týkajúce sa nosenia rúšok v exteriéri.

V súvislosti so zlepšujúcou sa epidemiologickou situáciou dochádza od pondelka 19. apríla k uvoľňovaniu niektorých opatrení. K základným zmenám patrí:

 • Upravené pravidlá nosenia rúšok a respirátorov,
 • Pobyt v prírode povolený aj mimo okresu (s testom)
 • Otvorené obchody a služby (max 1 osoba/15m2 + test)
 • Otvorené hotely (max 2 osoby v spoločnej domácnosti na izbu + test)
 • Bohoslužby (max 1 osoba/15m2 + test)
 • Odporúčaný home-office
 • Otvorené plavárne (max 6 osôb + test)
 • Otvorené múzeá, ZOO, botanické záhrady (max 1 osoba/15m2 + test)
 • Otvorené knižnice (spoločné čítanie do 6 osôb)

Povinnosť nosiť rúška a respirátory

Podmienky nosenia respirátora či rúška sa vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu vo vybraných situáciách zmierňujú.

Prehľad najdôležitejších zmien:

1. v exteriéri už nebude povinné mať prekryté horné dýchacie cesty, a to v prípade osôb, ktoré sú vzdialené najmenej päť metrov od ostatných osôb, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti

2. namiesto respirátora budú môcť mať rúška v interiéri verejných budov:

-všetci žiaci v škole alebo školskom zariadení
-pedagogickí a odborní zamestnanci počas vyučovania
-na pracovisku: zamestnanci, ktorí majú chronické ochorenia dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou alebo kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohli viesť k zhoršeniu stavu
-na pracovisku: zamestnanci, ktorých spôsob práce alebo pracovné podmienky neumožňujú nosenie respirátora, po dohode medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov (doteraz to bolo možné iba na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby)

Zákaz vychádzania

Od 20. marca 2021 v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúcej noci platí zákaz vychádzania a to do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 28. apríla 2021.

 • Cesta do prírody a na individuálnu rekreáciu je možná aj medzi okresmi s podmienkou najviac sedemdňového negatívneho testu v prípade okresu vo štvrtom stupni varovania.

Prevádzky, služby a hromadné podujatia

Podmienka je stanovená na 15 m2. Vstup však bude umožnený len osobám s negatívnym výsledkom testu alebo výnimkám ako sú prekonanie ochorenia, diagnózy neumožňujúce testovanie atď. Povolený bude tiež pohyb mimo okres, majú sa otvoriť hotely a penzióny podľa plochy prevádzky (bez reštaurácií). Ďalej sa otvoria zoologické záhrady, múzeá, botanické záhrady, knižnice do šiestich osôb.

Zatvorené zostávajú:

 • prírodné a umelé kúpaliská,
 • prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly),
 • fitness centrá,
 • prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení,
 • prevádzky verejného stravovania.

Zákaz zatvorenia uvedených zariadení sa nevzťahuje na nasledovné zariadenia:

1. prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu,

2. prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,

3, prevádzky umelých kúpalísk , ktoré sú prevádzkované pri dodržaní podmienok:

-stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky na 6 zákazníkov,
-obnoviť prevádzku bazéna iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie,
-pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky,
-pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy,
-obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská; frekvencia prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,
-neprevádzkovať pitné fontánky,
-zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom. hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Všeobecné hygienické pravidlá pre všetky prevádzky

Všetkým prevádzkovateľom zariadení sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami; táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
 • pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,
 • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ
 • predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,
 • povinnosť 1 zákazník na 15m2 sa v prípade, ak plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 90 m2, taktiež nevzťahuje na teoretické časti vzdelávacích kurzov či autoškôl, pričom v tomto prípade sa maximálny počet
 • účastníkov prítomných v prevádzke určuje na počet 6,
 • zákaz pre zákazníkov konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových alebo exteriérových častiach prevádzky, či v blízkosti prevádzky.

Potraviny a drogérie - vstup od 9:00 do 11:00 pre seniorov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií sa nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov, alebo osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sprievodcom.

Tieto osoby však môžu nakupovať aj v inom čase. Je však odporúčané, aby využívali tento pre nich vyhradený čas.

Hromadné podujatia

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy nad 6 osôb.

Prečítajte si aj:

 

autor: redakcia
zdroj: korona.gov.sk
foto: pixabay.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: