krasno dezinfekcia1Mestá aj obce sa snažia dezinfikovať priestranstvá, v ktorých sa sústreďuje viac ľudí. Čistia a dezinfikujú sa obchody, úrady, autobusové zastávky, ale aj vchody bytových domov.

"Vzhľadom k tomu, že v posledných dňoch sa nám veľa spoluobčanov vracia z prác zo zahraničia, či už opatrovateľky z Rakúska, remeselníci z Nemecka, Švajčiarska, ale aj z Talianska a ďalších krajín, sme sa rozhodli, že ideme vydezinfikovať okrem autobusových zastávok aj bytové domy a mestské budovy. Keď sme rozmýšľali koho touto úlohou poveriť, hneď sa prihlásili naši dobrovoľní hasiči, ktorých zástupca bol ráno na porade. Poobede mi už hlásili, že majú techniku a sú schopní toto všetko urobiť a pomôcť v tejto situácii nám všetkým.
Preto chcem takto verejne vysloviť veľkú vďaku tým členov Dobrovoľného hasičského zboru, ktorí takto iniciatívne zabránili možnému nakazeniu ďalších osôb a sú príkladom i pre ostatných, že v tejto dobe treba jeden druhému pomáhať a nie len kritizovať." uviedol primátor mesta Krásna nad Kysucou Jozef Grapa.

Podobne postupujú aj ostatné obce na Kysuciach.

V obci Skalité prebiehala dezinfekcia 24.3. 2020 Aj Jozef Cech, starosta obce sa poďakoval Dobrovoľnému hasičského zboru Skalité, ktorý takto pomáha zabezpečovať dezinfekciu verejných priestranstiev, aby sa zabránilo možnému nakazeniu ďalších osôb.

sklalite02


Dezinfikuje aj Čadca

Aj mesto Čadca prijalo ďalšie opatrenie na zamedzenie šírenia koronavírusu a to dezinfekciu verejných priestranstiev v meste.

"Mesto v spolupráci s Mestským podnikom služieb Čadca zabezpečí počas najbližších dní dezinfekciu verejných priestranstiev. Tie najviac frekventované miesta, ako autobusové čakárne, lavičky, bankomaty pomôžeme robiť bezpečnejšími. Ide o preventívne opatrenie, ktoré môže spomaliť šírenie vírusu COVID-19" uvádza primátor mesta Čadca.

Otázkou je, či by mesto nemalo zabezpečiť podla vzoru iných samospráv aj ochranné odevy pre pracovníkov, ktorí dezinfikujú tieto priestory.


Autor: redakcia
Foto: Krásno nad Kysucou, Skalité, Čadca

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: