hasici kornaZ úspešného projektu ŽSK nakúpili dobrovoľní hasiči z Korne nové materiálovo-technické zabezpečenie.

V tomto roku získal Dobrovoľný hasičský zbor Korňa dotáciu vo výške 2 876,- € od Žilinského samosprávneho kraja - účelom je podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, v oblasti zabezpečenia podmienok pre ochranu verejného zdravia na podporovanú činnosť s názvom „Materiálno-technické zabezpečenie na ochranu verejného zdravia Korňa“.

Z tohto projektu boli zakúpené: osobné ochranné prostriedky, ochranné overaly, respirátory, ochranné okuliare , záchranárske odevy, čižmy, ochranné masky a filtre FFP3, jednorázové rukavice, prístroj na dezinfekciu rozprašovaním, generátory ozónu a pulzné oximetre. "Tento materiál bude chrániť naši dobrovoľníkov počas zásahov v prvej línii, občanov obce Korňa a obyvateľov na území Žilinského kraja.

Touto cestou chcem poďakovať našim členom za napísanie projektu, jeho následnú ralizáciu a najmä poslancom Žilinského samoprávneho kraja: MUDr. Jozefovi Marcovi a Ing. Martinovi Šelnfeldovi MBA, vedeniu ŽSK s predsedníčkou Ing. Erikou Jurinovou za podporu podaného projektu, ktorý má opodstatnenie v tejto ťažko skúšanej dobe. V mene našich členov úprimne ďakujeme," hovorí Rastislav Fatura DiS.

autor: redakcia
foto: DHZ Korňa

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: