navsteva ruvz odber8Pri príležitosti Svetového dňa srdca som navštívila Poradňu zdravia na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Čadci. Zisťovala som ako fungujú a za akým účelom je zriadená táto ambulancia.

Regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu Mgr. RNDr. Xénia Lukáčková, MPH, MHA ma v úvode nášho rozhovoru informovala, že činnosť Základnej Poradne zdravia spočíva v aktívnom vyhľadávaní a stanovovaní rizikových ukazovateľov vybraných chronických neprenosných ochorení a zo sprostredkovania informácií o zásadách životného štýlu na ochranu, udržanie a podporu zdravia. Cieľom Poradne zdravia je znižovanie výskytu zdravotných rizík prostredníctvom poradenstva zameraného na pozitívnu zmenu spôsobu života.
Podľa slov pracovníčky Poradne zdravia Mgr. Jany Grešákovej: „Zámerom Poradne zdravia je zvyšovať záujem obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a vlastnými silami predchádzať vzniku chronických neinfekčných chorôb a to najmä srdcovo-cievnych, chorôb látkovej premeny (obezity, cukrovky) a nádorových chorôb.“

Návšteva klienta v Základnej poradni spočíva vo vyšetrení hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života. Poradňa zdravia je určená všetkým obyvateľom nášho regiónu, ktorí majú záujem o svoje zdravie a chcú poznať svoje individuálne riziká vzniku chronických neprenosných ochorení. V poradni Vám odborní pracovníci vyšetria hlavné rizikové faktory, ktoré súvisia so vznikom spomínaných ochorení.

 

Navštívila som ambulanciu Poradne zdravia a vyskúšala som si to na vlastnej koži. Boli mi poskytnuté dostupné vyšetrenia a to konkrétne: stanovenie celkového cholesterolu, dobrého cholesterolu (HDL), zlého cholesterolu, (LDL), tukov (triacylglycerolov) a cukru (glukózy) z kapilárnej krvi, meranie tlaku krvi a pulzu, antropometrické vyšetrenie (hmotnosť, výška, pás a boky).

Začiatok vyšetrenia pozostáva z krátkeho rozhovoru, ktorý bol zameraný na zistenie osobnej a rodinnej anamnézy formou stručného dotazníka. Tieto údaje sa potom zadávajú do systému, slúžia pre celoslovenské zistenia.

navsteva ruvz odber navsteva ruvz odber4

Samotné vyšetrenie trvá približne 30 minút a počas tejto doby sú zistené všetky biochemické ukazovatele, ktoré sme spomínali a tiež pečeňové testy. Vyšetrenie sa vykonáva odberom kvapky krvi z prsta. Pre tých, ktorí sa boja, je to naozaj len jeden rýchly vpich, z ktorého si zdravotník odoberie potrebné množstvo krvi. Výsledky biochémie máte na počkanie.

Môžem prísť s týmito výsledkami aj k lekárovi do nemocnice?

„Áno, prevažná časť lekárov akceptuje namerané hodnoty, takže klienti poradne ich môžu poskytnúť svojim ošetrujúcim lekárom, príp. založiť si ich do zdravotnej dokumentácie.“

Ďalším úkonom počas čakania na výsledky bolo meranie krvného tlaku. Veľmi častým problémom pri meraní krvného tlaku býva aj takzvaný „syndróm bieleho plášťa“. To znamená, že pacient alebo klient v prípade, že mu idú merať krvný tlak, sa začne cítiť nepríjemne, pociťuje búšenie srdca, sucho v ústach, či nepokoj. Tieto ukazovatele môžu skresliť meranie krvného tlaku. Preto sa odporúča, aby si klient meral krvný tlak aj počas bežného dňa, nie len počas návštevy u lekára. Odporúča sa to najmä tým, ktorí majú strach z ambulancií, strach z merania krvného tlaku, strach z bieleho plášťa. Následne aj na základe výsledkov nameraných doma, lekár môže zhodnotiť, aký tlak klient v skutočnosti má. Vie mu potom nastaviť správnu liečbu alebo ďalší postup.

navsteva ruvz meranie2


Spomínali ste, že tlak treba merať v kľude a môžeme tak robiť aj doma. Sú takéto výsledky relevantné? Dá sa na tieto domáce tlakomery spoľahnúť?

„Samozrejme, ale záleží veľmi na tom aký tlakomer si kúpite. Pokiaľ je tlakomer zakúpený v zdravotníckych potrebách a je to certifikovaný prístroj, nie je dôvod, aby tie hodnoty neboli správne.“

Kto najčastejšie navštevuje ambulanciu zdravia?

„Najčastejšie nás navštevujú klienti, ktorí nás už navštívili aj v predchádzajúcom období, čiže máme pravidelných klientov. Veľmi radi by sme však privítali aj nových, ktorí si môžu u nás bezplatne urobiť všetky tieto spomínané testy.“

Aká ďalšia úloha je tohto zariadenia?

Poradňa zdravia je zameraná najmä na prevenciu. Zúčastňujeme sa na rôznych školeniach pre základné, materské či stredné školy, často navštevujeme firmy a organizácie, ktoré majú záujem o prevenciu svojich zamestnancov. Ľudia nás môžu stretnúť aj v nákupných centrách, na väčších podujatiach, kde si môžu taktiež nechať zmerať niektoré vybrané ukazovatele. Tu však nerobíme kompletné testy, pretože to je časovo a finančne náročné. Vyšetrenia sú limitované počtom vyšetrovacích prúžkov.

navsteva ruvz odber3 detail

Výsledky už máme hotové, poďme si teda zhrnúť, čo všetko získame vďaka tomuto vyšetreniu.

  • stanovenie celkového cholesterolu,
  • dobrého cholesterolu (HDL),
  • zlého cholesterolu, (LDL),
  • tukov (triacylglycerolov)
  • cukru (glukózy)
  • pečeňové testy

 

Čo znamenajú jednotlivé čísla?

Na výsledkovom liste vždy prvý parameter je Vaša nameraná hodnota, následne pod ním je stanovená norma. Takto si dokážete aj doma v kľude pozrieť namerané hodnoty . V prípade, že si ich odložíte a prídete na kontrolné vyšetrenie, viete si porovnať údaje s predchádzajúcim obdobím.

Výhodou takejto návštevy Poradne zdravia je aj to, že vám na základe výsledkov, ktoré máte pred sebou dokážu odborní pracovníci odporučiť potrebné zmeny, napríklad úpravu stravy a podobne.

Ako bežnú prevenciu odporúčame viac sa venovať zdravému životnému štýlu, obmedziť tučné a vyprážané jedlá, jedlá, v ktorých sa vyskytujú skryté tuky, ako sú údeniny, tučné mäso, sladkosti. Doporučujeme ich nahradiť 3-omega mastnými kyselinami, zvýšiť príjem rýb, ovocia a zeleniny. Nahradiť jedlá, kde je veľa tukov, zdravšími jedlami. Pokiaľ to človek dodrží je veľký predpoklad, že urobí veľa pre svoje zdravie a zvýšené hodnoty sa môžu upraviť.

„Ak človek dodržiava rady, ktoré mu odporúčame, môže prísť po dohode na kontrolné vyšetrenie a porovnáme výsledky z predchádzajúceho merania s novými výsledkami. Takto si môže sám odkontrolovať, či cesta, ktorú zvolil je správna a či to celé funguje. Pokiaľ sa však hodnoty neupravia a neznížia, prípadne ešte zhoršia, treba zvážiť odborné vyšetrenie. Môžu byť za tým skryté iné ochorenia, ktoré treba včas podchytiť.“

navsteva ruvz odber2 navsteva ruvz odber5

Bavili sme sa o tom, že na vyšetrenie má prísť záujemca nalačno. Je potrebné deň vopred upraviť nejakým spôsobom stravu?

„Odporúča sa deň pred vyšetrením nekonzumovať príliš mastné, vyprážané či presladené jedlá. V deň vyšetrenia je vhodné piť čistú vodu, nie kávu či sladené nápoje. Pokiaľ užívate pravidelne lieky napr. od vysokého krvného tlaku, iných ochorení srdca a pod. odporúčame lieky užiť! Inak sa môžete stravovať bežne ako v iný deň. Toto vyšetrenie by malo človeku ukázať, ako je na tom práve v tejto chvíli.“ upresnila pani Grešáková.

navsteva ruvz odber6Ďalšie merania spočívajú v meraní výšky a aktuálnej hmotnosti pre zistenie BMI indexu. Je to takzvaný body mass index, ktorý stanovuje pomer výšky a hmotnosti. Podľa hodnoty BMI dokážeme určiť, v akom pásme sa klient nachádza, či je hmotnosť normálna (BMI = 20 – 25), či má klient nadváhu (BMI = 25 – 30), či trpí obezitou (BMI viac ako 30). Ďalší dôležitý ukazovateľ je pomer pásu a bokov takzvaný index WHR (tzv. wais hip ratio), index centrálnej obezity. Normálna hodnota WHR u žien je do 0,85. U mužov je normálna hodnota do 1,0. Jednoduchším ukazovateľom je obvod pásu, ktorý by u žien nemal byť viac ako 80 cm, pričom za hraničnú hodnotu sa považuje hodnota 88 cm. U mužov je normálna hodnota obvodu pásu do 94 cm a hraničná hodnota je 102cm. Ak je viac znamená to, že sa v brušnej dutine hromadí viac tuku, takzvaný vnútro brušný tuk, ktorý zaťažuje vnútorné orgány.

Posledná vec alebo posledný test, ktorý mi spravili bolo zmeranie svalovej hmoty a tuku pomocou špeciálneho prístroja OMRON CaradaScan. Samotná hmotnosť nezáleží len od tukovej zložky, ale samozrejme aj od podielu svalovej hmoty. Na prístroji je potrebné zadať súčasný vek, následne sa postavíte na prístroj, ktorý vyzerá ako váha, natiahnete ruky, v ktorých držíte rukoväť. Prístroj vyhodnotí podiel svalovej hmoty a tukového tkaniva.

navsteva ruvz odber7U fajčiarov sa pokračuje ďalším vyšetrením, ktoré sa robí prístrojom Smokerlyzér. Tento prístroj dokáže analyzovať množstvo oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu. Samozrejme, hodnota oxidu uhoľnatého závisí aj od doby, kedy fajčiar vyfajčil poslednú cigaretu. Princíp vyšetrenia spočíva v tom, že klient sa musí zhlboka nadýchnuť, zadržať dych na 15 sekúnd a vydýchnuť všetok vzduch do spomínaného prístroja. Následne prístroj vyhodnotí vzorku vzduchu. Zaujímavosťou je, že častokrát sa stáva, že pravidelní fajčiari majú problém so zadržaním dychu na tento krátky čas.

„Po ukončení všetkých vyšetrení a testov vypisujeme klientovi kartičku, kde mu zapíšeme všetky namerané hodnoty, aby mal prehľad o všetkých výsledkoch. Pri ďalšej návšteve môže túto kartičku opäť doplniť o nové údaje a krásne si tak vie porovnať svoje výsledky.“

Ako často sa odporúča urobiť takéto vyšetrenie?

„Toto vyšetrenie odporúčame urobiť pravidelne raz za rok. V prípade, že sú zvýšené hodnoty možno toto vyšetrenie (kontrolné) urobiť aj po šiestich mesiacoch. Je to naozaj veľká škoda, že túto možnosť ľudia málo využívajú,“ skonštatovala Mgr. Janka Grešáková.

Ambulanciu môžete navštíviť počas pracovných dní a to v utorok a vo štvrtok od siedmej hodiny ráno. Odporúčame sa vopred telefonicky objednať na tel. čísle: 041/4302617, kde si dohodneme presný čas a dátum návštevy.

Ambulancia Poradne zdravia sa nachádza na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156 (zelená budova na parkovisku pri Kysuckej nemocnici s poliklinikou) na 2. poschodí, č. dv. 233. Vykonávané vyšetrenia a poradenská činnosť preventívneho charakteru sa poskytuje ZADARMO.

budova ruvz cadca

Dúfame, že sme Vás navnadili a urobíte ten pomyselný prvý krok, kde zistíte z kvapky krvi ako zdravotne na tom ste.

Autor: Kolembusová

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: