Nabijacia stanica vysoka nad kysucou2Vo Vysokej nad Kysucou si dobijete elektromobil, ale môžete si nabiť aj elektrobicykel. Nabíjacia stanica vo Vysokej nad Kysucou dokonca disponuje i kompresorom na fúkanie bicyklov.

Témou dnešnej doby a dní je v súvislosti s ochranou životného prostredia znižovanie využívania fosílnych palív a tým i znižovania tzv. uhlíkovej stopy celej spoločnosti, ale i jej samotných jednotlivcov. V rámci prijatých rôznych medzinárodných dohôd, jednotlivé štáty prijímajú opatrenia, ktoré sledujú napĺňanie stanovených cieľov. Jedným z nich je i postupná snaha znižovať používanie spaľovacích motorov v automobiloch a podpora elektromobility.

"Nakoľko obec Vysoká nad Kysucou chce byť moderným vidieckym sídlom a svojou samosprávnou činnosťou chce prispievať k ochrane životného prostredia využila možnosť a prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjací staníc, ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR, podala žiadosť na výstavbu prvej nabíjacej stanice pre elektromobily vo Vysokej nad Kysucou. I keď zatiaľ v našej obci nikto nevlastní elektromobil, cieľom je vytvoriť funkčnú a dostupnú nabíjaciu infraštruktúru" informuje starosta obce Mgr. Anton Varecha.

Súčasťou požiadavky bolo rozšírenie o možnosť nabiť aj elektrobicykel

V následnom posudzovacom procese bola žiadosť obce Vysoká nad Kysucou posúdená ako úspešná a obec získala na výstavbu nabíjacej stanice pre elektromobily finančnú dotáciu vo výške 5 000 EUR.
Po realizácii výberového konania bola ako víťazná vybratá spoločnosť Autech s.r.o., Ondavská 8, 821 08 Bratislava, ktorá ponúkla najnižšiu cenu a zároveň sa i zaviazala prevádzkovaním celej technológie. Súčasťou požiadavky obce Vysoká nad Kysucou však nebolo len osadenie nabíjacej stanice pre elektromobily, ale s prihliadnutím na aktuálny trend rozvoja a využívania elektrobicyklov i jej rozšírenie o možnosť nabiť elektrobicykel a nabíjacia stanica vo Vysokej nad Kysucou dokonca disponuje i kompresorom na fúkanie bicyklov.

Nabijacia stanica vysoka nad kysucou1

Ako „zelené“ parkovacie miesta, pri ktorých je umiestnená nabíjacia stanica pre elektromobily, boli vybrané dve samostatné a oddelené parkovacie miesta pri budove obecného úradu (v blízkosti predajne COOP Jednota). Súčasťou celého zámeru je i zvislé a vodorovné dopravné značenie „zelených“ parkovacích miest.
Nabíjacia stanica pre elektromobily, inštalovaná v obci Vysoká nad Kysucou, sa tak zaradila do siete elektronabíjacích staníc, ktorú využívajú majitelia elektromobilov a obci sa tak úspešne podarilo zrealizovať ďalšie moderné „smart“ riešenie.

Aj vďaka tomuto kroku si budete môcť naplánovať o niečo dlhší výlet po Kysuciach. V prípade že používate elektrobicykel viete, že neostanete bez potrebnej energie na cestu späť. Ak nevlastníte takýto bike, môžete si ho zapožičať napríklad v hoteli Husárik, Čadca.

Môže vás zaujímať:

autor: redakcia
foto: Vysoká nad Kysucou

 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: