nova cestaDočkáme sa ďalších rekonštrukcii ciest. Plánované sú obnovy povrchov na ceste I/11 úsek Kysucký Lieskovec a na ceste I/10 v Makove.

Dnes (od štvrtka 25.4.2019) začína prvá etapa, v rámci ktorej sa bude opravovať úsek od železničnej zastávky Čadca po obchodný dom Lidl. V druhej etape sa bude opravovať úsek od ČSPH u Sihelníka po odbočku na Korcháň v Rakovej. Po ukončení týchto prác bude obnovené i vodorovné dopravné značenie.

V najbližšom období predpokladáme ukončenie procesu verejného obstarávania na opravu cesty II/541 Turzovka - Semeteš. Po podpise zmluvy bude bezodkladne začatá oprava aj tohto kritického úseku cesty.

Ďalej sú plánované obnovy povrchov na tento rok na ceste I/11 úsek Kysucký Lieskovec a na ceste I/10 Makove cez obec, pri cintoríne a križovatka na Veľké Karlovice.
Obnova prebehne v priebehu roka presný termín ešte nieje určený. Obnova ciest prebieha každoročne v mesiacoch máj až september podľa vhodných klimatických podmienok.

V súčasnosti dokončujeme čistenie a zametanie ciest po zimnej údržbe. Posledné úseky by mali byť vyčistené počas prvého májového týždňa. Súčasne opravujeme zvislé dopravné značenie, ktoré bolo poškodené počas zimy a dopĺňame nové značenie podľa požiadaviek dopravnej polície. Priebežne odstraňujeme závady v asfaltovom kryte vozovky rôznymi technológiami podľa charakteru a rozsahu porúch.
V čo najkratšom čase plánujeme začať s obnovou priechodov pre chodcov.

 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: