krasno vlakova stanicaŽelezničnú trať Čadca - štátna hranica čaká veľká modernizácia, verejné obstarávanie by sa malo uzavrieť ešte v tomto roku. V pláne je aj modernizácia úseku Krásno - Čadca.

Včera 15.3.2021 informoval minister dopravy Andrej Doležal o významnom projekte - trať z Čadce k českej hranici sa bude modernizovať. Podklady na vyhlásenie súťaže schválilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Včera zároveň vyhlásili Železnice Slovenskej republiky verejné obstarávanie na projekt, ktorý plánujú financovať z dvoch eurofondových zdrojov.

"Keď sa nám vlani podarilo pridať vlakové spoje smerom na Čadcu, potvrdilo sa, že miestni obyvatelia veľmi intenzívne využívajú železničnú dopravu. Preto som rád, že pripravujeme ďalší projekt, ktorý ju skvalitní. Od Čadce cez Svrčinovec až po hranicu s Českom trať zmodernizujeme na rýchlosť 120km/h, obnovíme trakčné vedenie, vybudujeme protihlukové steny a moderné zabezpečovacie zariadenia.

Predpokladám, že verejné obstarávanie uzavrieme ešte v tomto roku, aby sme so stavebnými prácami mohli začať už budúcu jar," uvádza Andrej Doležal. Celková dĺžka modernizovaného úseku bude 4,9 km, úsek je súčasťou dvoch európskych koridorov.

krasno vlakova stanica v2

Čo je v pláne v rámci modernizácie trate Čadca - št. hranica?

Projekt zahŕňa v úseku Čadca - št. hranica niekoľko významných zmien - v pláne je modernizácia dvojkoľajnej, elektrifikovanej trate na rýchlosť 120 km/h s obnovou železničného zvršku aj spodku, modernizácia trakčného vedenia, vybudovanie protihlukových stien a moderných zabezpečovacích zariadení. Zároveň sa má premiestniť a obnoviť jediná zastávka na trati – Svrčinovec.

Okrem toho majú pribudnúť nové nástupištia, prístrešky pre cestujúcich, osvetlenie a informačné prvky. Na trati sa budú rekonštruovať a budovať nové priepusty, podjazdy, mosty a zrušia sa niektoré existujúce železničné priecestia.

Andrej Doležal ďalej uvádza, že sa modernizácia bude financovať zo zdrojov CEF a Operačného programu Integrová infraštruktúra. Stavebné práce majú podľa jeho slov trvať 25 mesiacov.

Projekt je na úseku Čadca - št. hranica rozdelený na dve sekcie

Dôvodom na rozdelenie na dve sekcie je financovanie. Sekciou A je úsek Čadca – Svrčinovec, zastávka. Zmluvu o financovaní z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) a štátneho rozpočtu má podpísanú ešte v roku 2020. Celková suma grantu je takmer 47 miliónov eur, z toho príspevok EÚ tvorí 39,88 milióna eur a príspevok štátneho rozpočtu predstavuje 7,04 milióna eur. V rámci grantu bude financovaný aj stavebný dozor, ktorý bude predmetom samostatného verejného obstarávania.

Úsek od Svrčinovca po štátnu hranica ČR/SR predstavuje sekciou B. Pre ňu sa plánuje financovanie z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Zámer bol schválený na predpokladanú sumu 31 miliónov eur. Ministerstvo dopravy predpokladá, že k podpisu zmluvy o financovaní dôjde priebehu tohto roka.

Oprávnené obdobie čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ je pre obe sekcie do konca roka 2023.

Modernizácia bude aj v úseku Krásno nad Kysucou - Čadca

K dokončeniu projektu chýba úsek Krásno nad Kysucou - Čadca, ktorý je rovnako ako úsek Čadce - št. hranica súčasťou projektu "ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa".

Projekt pre stavbu v úseku Krásno nad Kysucou - Čadca je v štádiu dopracovania, dôvodom je vypracovanie podkladov, konkrétne štúdie realizovateľnosti. Až po jej posúdení bude vybratý variant, pre ktorý sa bude vypracovávať projektová dokumentácia.

krasno vlakova stanica v

O potrebe modernizácie hovorí Jozef Mozol, poradca ministra dopravy pre región Kysúc: "Som veľmi rád, že región Kysuce zažíva ďalší významný míľnik. Oceňujem, že minister dopravy kladie veľký význam nielen na diaľnicu D3, ale aj na projekt modernizácie železničnej trate. Ide o významný stimul pre železničnú dopravu v našom regióne, ktorá bude v najbližších rokoch hrať kľúčovú úlohu pre cestujúcich.

Pevne verím, že v projekt modernizácie tratí budeme pokračovať aj na úseku Krásno nad Kysucou - Čadca. Tým by sme mali Kysuciach súvislý úsek modernizovanej trate."

Prečítajte si aj:

autor a foto: redakcia

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: