kolaje vlakNa modernizáciu železničných tratí na Kysuciach chce EÚ preinvestovať desiatky miliónov. S tunelom Krásno - Čadca sa zatiaľ nepočíta, pracujú však s variantom vlakového terminálu priamo v meste Krásno.

EÚ podporí hospodárske oživenie vo všetkých členských štátoch finančnou injekciou vo výške takmer 2,2 miliardy EUR nasmerovanou do 140 kľúčových dopravných projektov, z toho 41,2 miliónov EUR investuje do dvoch slovenských projektov. Jedným z nich je modernizácia železničného hraničného priechodu v Čadci.
Cieľom je modernizovať dvojkoľajovú železničnú trať z česko-slovenských hraníc na Čadcu na železničnej trati do Žiliny. To zahŕňa aj modernizáciu bezpečnostných a návestných zariadení a železničných tratí s cieľom zvýšiť atraktívnosť železnice zlepšením spoľahlivosti a bezpečnosti, ako aj zvýšením rýchlosti o približne 40 km/h.

kolaje2cadca

Krásno nad Kysucou - Čadca: s tunelom sa zatiaľ neráta

V rámci modernizácie trate Žilina - Česká hranica, sa vykonávali prípravné práce s vybudovaním tunela z Krásna po Horelicu. Úsek Krásno - Žilina je v súčasnosti zrekonštruovaný a vlaky môžu dosahovať až 110 km rýchlosť na tomto úseku. Úsek Krásno - Česká hranica je pripravený po niekoľkých etapách a najzložitejším a finančne najnáročnejším je úsek Krásno – Čadca.
Vzhľadom k tomu, že súčasná trať vedie v koridore rieky Kysuca a jej parametre, najmä ostré oblúky neumožňujú rekonštrukciu pri povrchovom variante zvýšiť rýchlosť na požadovanú rýchlosť 110 km. Takúto rýchlosť umožňuje len tunelový variant, ktorý v prvej fáze posudzovania, žiaľ neprešiel hodnotením v Bruseli, pretože je ekonomický veľmi náročný. Preto sa pristúpilo k prepracovaniu pôvodného variantu a vypracovala sa štúdia realizovateľnosti k stavbe modernizácie koridoru trate Česká republika - Slovensko – Krásno nad Kysucou.

 

"V rámci modernizácie traťového úseku Krásno nad Kysucou (mimo) – Čadca boli Štúdiou realizovateľnosti posúdené celkovo 4 projektové varianty. Variant s tunelovým riešením dosiahol záporné hodnoty vo finančnej a aj ekonomickej analýze. Variant tým nie je ekonomicky návratný, parametre efektivity sú nízke a takáto investícia nie je oprávnená na spolufinancovanie z fondov EÚ. ŽSR nateraz nedisponujú konečným rozhodnutím MDV SR o pokračovaní prác na tunelovom variante," informuje Mgr. Ria Feik Achbergerová, hovorkyňa ŽSR.

nastupiste vlak


Terminál v Krásne figuruje vo všetkých pripravovaných variantoch

K štúdii sa nám vyjadril aj primátor mesta Krásna nad Kysucou Ing. Jozef Grapa, ktorý sa tejto otázke venuje už dlhšiu dobu a snaží sa pre mesto vybojovať najvhodnejšie podmienky nielen pre svojich obyvateľov, ale i obyvateľov z blízkych obcí: "Tak ako už bolo spomenuté, štúdia realizovateľnosti je spracovaná vo viacerých variantoch, teda tunelový aj povrchový variant, kde povrchový variant rieši ešte nákladovosť rekonštrukcie na rôzne rýchlosti. Vedeniu mesta sa však podarilo vo všetkých variantach presadiť myšlienku, ktorú riešime už skoro 10 rokov, a to je vybudovanie osobného terminálu v centre mesta. Terminál by riešil jednako vlakovú zastávku oproti Kultúrnemu domu v Krásne nad Kysucou, ktorej súčasťou je vybudovanie mosta k spomínanej zastávke." 

K terminálu je potrebné vybudovať aj ďalšiu infraštruktúru:

"Ďalej plánujeme vybudovanie niekoľko desiatok parkovacích miest pre osobné autá, pre cyklistov a vybudovanie autobusového nástupišťa pre cestujúcich. Terminál by slúžil ako spádové nástupište vlakov pre všetky obce v okolí, kde by mohli cestujúci prestúpiť z hromadnej autobusovej dopravy, prípadne automobilovej na vlak a cestovať ďalej. Pre mesto je tento variant výhodný z viacerých dôvodov. Zastávka by bola umiestnená v centre mesta, kde by mali dobrý prístup občania z krásňanských sídlisk, ale i z priemyselného parku, kde prichádzajú ľudia za prácou. Určite by ju privítali i turisti a cykloturisti, keďže by bola v blízkosti križovatky krásňanských cyklotrás."

"Pre mňa osobne ako primátora je potešujúce, že sa nám podarilo argumentačne presvedčiť všetkých zainteresovaných, že s touto myšlienkou sa počíta vo všetkých variantoch, ktoré uvažujú s rekonštrukciou trate Krásno – Česká hranica. V súčasnosti by mal investor Železníc SR a Ministerstvo dopravy SR vyhodnotiť štúdiu realizovateľnosti a vybrať vhodný variant na prípravu tejto stavby. Dúfame, že s novým plánovacím období ako aj z pripravovaných zdrojov v rámci EÚ by sa celý projekt rekonštrukcie trate Krásno - Česká hranica mohol v novom plánovacom období aj reálne uskutočniť," dodáva primátor mesta.

Realizácia projektu je stále len v procese výberu a schvaľovania, takže ešte pretečie veľa vody v Kysuci, kým sa celý projekt zrealizuje. Dôležité však je, že sú na projekt modernizácie železnice vyčlenené prostriedky. Veríme, že sa podarí schváliť najlepší možný variant.

Autor a foto: redakcia

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: