separovany zberPodnikatelia a firmy dostali "darček" od MPS Čadca. Zrušili im zmluvy o zvoze separovaného odpadu.

Bez predchádzajúceho upozornenia a najmä bez akéhokoľvek vysvetlenia prišla firmám a podnikateľom v Čadci výpoveď zmluvy uzatvorená s Mestským podnikom služieb Čadca na zvoz obalov. Platnosť zmluvy im uplynie dňa 31.1.2020. V meste Čadca nieje žiadna adekvátna náhradná firma, ktorá by tento zvoz separovaného odpadu mohla zabezpečovať.

Jeden z miestnych podnikateľov nám napísal : "Dostali sme krásny Vianočný darček od Mestského podniku služieb v Čadci. Poslali vypovedanie zmluvy o odvoze separovaného odpadu, bez vysvetlenia a bez návrhu riešenia čo ďalej. Len aby sa vyvliekli zo zodpovednosti a nechali čierneho Petra v rukách podnikateľov.
Nikto nevie, čo má teraz vlastne robiť. Hrozí hromadenie odpadu na území mesta."

Obrátili sme sa v uvedenej veci na MÚ Čadca a tiež na samotný Mestský podnik služieb Čadca. Otázka znela, prečo Mestský podnik služieb Čadca dáva výpoveď na odvoz odpadov pre podnikateľské subjekty.

 

Vyjadrenie z mesta Čadca:

"Podnikatelia majú uzatvorenú dohodu s MPS Čadca na zvoz obalov vznikajúcich podnikateľskou činnosťou. Toto ide mimo Mesta Čadca, pretože sa nejedná o komunálny odpad, za ktorý je mesto zodpovedné. Po konzultácii s riaditeľom MPS Čadca, výpoveď na obaly dal všetkým organizáciám z dôvodu, že je momentálne problém tieto komodity umiestniť na trhu. Odberatelia žiadajú uhradiť náklady na spracovanie týchto komodít. Mesto Čadca a zvozca, MPS Čadca verí, že do konca januára 2020, dokedy plynie výpovedná lehota, nájde riešenie a budú uzatvorené nové dohody. Zvozca ani Mesto Čadca nemá záujem, aby sa po meste vytvárali skládky obalov.
Podotýkame, že odvoz komunálneho odpadu bude naďalej zabezpečovaný ako doteraz."

Za mesto nám odpoveď zaslala Ing. Emília Ďuranová, vedúca oddelenia životného prostredia a odpadového hospodárstva.

Ako sa problém so separovaným odpadom vyrieši, uvidíme pravdepodobne až v januári.

Autor: redakcia
Foto: ilustračné

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: