most krasno01Dôležitý tranzitný most v Krásne nad Kysucou čaká v roku 2020 rekonštrukcia. Vodiči sa dočkajú obmedzení.

Mostom v Krásne nad Kysucou prechádzajú denne tisíce vozidiel. Náš čitateľ nás upozornil na zlý stav mosta, spýtali sme sa teda správcu mostu – Národnú diaľničnú spoločnosť na jeho bezpečnosť a ako vnímajú jeho stav. "Most v Krásne nad Kysucou je v stavebno-technickom stave č. 5.- zlý. (na stupnici od I. - VII.). Poruchy na moste nemajú vplyv na bezpečnosť cestnej premávky," uviedla Ing. Zuzana Teplická z odboru marketingu NDS.

  • Stavebnotechnický stav sa dá hodnotiť v stupnici od 1 do 7. Je to interné hodnotenie správcu ciest. Napríklad hodnotenie 6 zodpovedá stavu veľmi zlý a 7. stupeň už znamená havarijný stav. V podobnom stave na Slovensku je množstvo mostov.

Podľa našich informácii NDS však v súčasnej dobe pripravuje verejnú súťaž na výber zhotoviteľa opravy tohto mosta. Aktuálne sa vyhodnocujú ponuky jednotlivých uchádzačov. Oprava mosta je naplánovaná na rok 2020. Presný termín bude určený po dohode s Okresným úradom Žilina, Krajským dopravným inšpektorátom Žilina a Okresným dopravným inšpektorátom Čadca.

most02

Spýtali sme sa tiež na prípadné dopravné obmedzenia počas opráv mosta.

Pani Ing. Zuzana Teplická z odboru marketingu a služieb verejnosti nás tiež informovala: „Doprava počas opravy mosta bude vedená v zmysle určeného (schváleného) projektu dočasného dopravného značenia. Oprava mosta bude rozdelená na dve etapy. V I. etape bude vedená doprava v jednom jazdnom pruhu obojsmerne za použitia svetelnej signalizácie. V II. etape bude vedená doprava obojsmerne v dvoch zúžených jazdných pruhoch."

Mosty, ktoré spravujú rôzni správcovia ako sú NDS, VÚC alebo obce sú vo všeobecnosti v zlom stave. Správcovia si však problém začínajú uvedomovať a riešiť. Napríklad Žilinská župa práve realizuje opravu 10 mostov, z toho 2 na Kysuciach – v Oščadnici a vo Vysokej nad Kysucou.

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: