most korna 004Po štyroch mesiacoch prác je most pri základnej škole v Korni zrekonštruovaný. Kolaudácia prebehla 30. októbra 2019.

Most bol kvôli havarijnému stavu nosnej konštrukcie uzatvorený už od marca 2017. Provizórne bol podopretý dreveným pilierom, ktorý však nebol súčasťou mosta. Mal byť len provizórnou podperou, tá už svoj účel neplnila. Odborný posudok zameraný na statické pôsobenie a dynamickú tuhosť mosta bol vykonaný ešte v marci 2017. Výsledkom bolo skonštatovanie, že je konštrukcia vozovky zdegradovaná a miestami necelistvá - toto sa prejavilo aj v porušení krytu vozovky.

Stavebno-technický stav mostného objektu bol stanovený nasledovne:

Opory VI – veľmi zlý
Dočastný pilier VII – havarijný
Nosná konštrukcia VII – havarijný
Príslušenstvo mosta VII – havarijný

Most bol preto na základe týchto zistení uzatvorený.

Stavebné povolenie na výstavbu nového mostu bolo vydané v januári 2019. Nasledovalo verejné obstarávanie a vybavovanie úveru. V júni 2019 bolo odovzdané stavenisko realizačnej spoločnosti. Už na začiatku výstavby bol zistený nesúlad reality s projektovou dokumentáciou, tá sa preto musela prerobiť.

Samotná výstavba mostu pozostávala z troch stavebných objektov: výstavba mostu, úprava toku, dopravné napojenie mosta. Celková výstavba trvala 4 mesiace. Dielo sa podarilo úspešne dostavať, kolaudácia mosta sa konala 30.10.2019. Nový most pri ZŠ bude zaisťovať prepojenie obce s usadlosťami ako aj pútnickým miestom Živčáková. Samotná výstavba mostu predstavuje sumu 178865.21 €, bola financovaná čiastočne z úveru. Uvedený projekt ,,Pútnická cesta v Žilinskom kraji“ finančne podporili OCR Kysuce ako aj Žilinský turistický kraj vo výške 50.000€. Obec si na výstavbu mosta zobrala úver vo výške cca 127.000 €, ktorý bude splácať 8 rokov.

most korna

"Pre obec sa jedná o veľkú investíciu, nakoľko hneď od začiatku roku 2019 sme boli vo veľmi vážnej finančnej situácii, čo bolo spôsobené rozsiahlym požiarom obecného úradu. Výška škody predstavovala 215.000€, poisťovňa uhradila len polovicu. Čiže z obecného rozpočtu, ktorý bol plánovaný predovšetkým na výstavbu mostu, neostalo nič. Boli sme nútení si zobrať úver, ako obrovskú pomoc vnímam dotáciu od žilinského turistického kraja." dodáva starostka obce Ing. Marianna Bebčáková.

autor: redakcia
foto: obec Korňa


Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: