Kostoly sú z dôvodu lockdownu zatvorené od 1. januára 2021. Sväté omše sa opäť vysielajú online.

Milí priatelia, drahí farníci - ani sme sa nenazdali a máme tu opäť zatvorenie kostolov ako pred Vianocami a pred adventnom. Tvrdý lockdown, ktorý sa začal na Nový rok - prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky 1. januára 2021. Týmto dňom sú zakázané všetky verejné bohoslužby na celom Slovensku. Zákaz zatvorenia kostolov spolu s tvrdým lockdownom bude do 24. Januára 2021 do 24:00. Preto aj vás, milí priatelia, drahí farníci, prosíme - nevzdávajme to, modlime sa za tento čas pandémie, pomodlíme sa spoločne Otče náš, zdravas Mária, sláva otcu, verím v boha, pod tvoju ochranu, svätý Michal archanjel a iné modlitby. Sv. omše sú opäť vysielané online v priamom prenose aj z Kysuckého Nového Mesta cez tím farských správ (YouTube)

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.

Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Modlitba k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame.

S katolíckym pozdravom
Peter Minarčin
miništrant Žilinskej diecézy

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: