Protipovodnove opatrenia TurkovMesto Turzovka sa snaží predchádzať škodám na majetku i jeho obyvateľov aj realizáciou preventívnych protipovodňových aktivít. Mesto ich za posledné obdobie vykonalo takmer dvadsať. Pondelkové dažde ich dostatočne preverili.


V uplynulých dňoch sa vykonali protipovodňové úpravy v mestskej časti Turkov na točni. V tomto úseku sa pri výdatných dažďoch zlievala voda po miestnej komunikácii a zatápala okolité pozemky. Pomocou techniky boli vyčistené prírodné korytá, ktoré boli dlhoročne zanesené. Na priľahlej komunikácii po ktorej sa zváža drevo, boli ešte strojmi podkopané rigoly na lepšie odtekanie vody.
Ďalšie protipovodňové opatrenia sa realizovali v aj mestskej časti Turzovka - Vyšný koniec – lokalita Maják. Tu sa pomocou mechanizácie vyčistil a splaníroval miestny potok, ktorý bol značne znečistený a v čase výdatných búrok hrozilo poškodenie miestneho mostného objektu.

"Sme radi, že s nám podarilo tieto práce dokončiť včas, preto nás ani pondelkový silný dážď neprekvapil. Opatreniami, ktoré sme vykonali sa výrazne zabránilo škodám, ktoré mohli vzniknúť na pozemkoch, komunikáciách či moste" dodal vedúci úseku výstavby a rozvoja mesta Ing. Ján Červeník.

Redakcia
Foto: Mesto Turzovka

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: