zarec sidliskoMesto vyhlásilo architektonickú súťaž Námestie na sídlisku Žarec. Je určená najmä pre mladých a kreatívnych architektov.

Mesto chce vybudovať príjemnú oddychovú zónu okolo už jestvujúcej sochy matky na sídlisku Žarec pri Materskej škole. Súťaž vyhlásilo mesto na svojej webovej stránke. Zaujalo nás, čo by podľa mesta malo nasledovať a kedy sa plánuje revitalizácia námestia na sídlisku Žarec.

Otázky na rozpočet a dátum realizácie projektu sme smerovali hovorkyni mesta Čadca Petre Ďuranovej.

Aký je rozpočet na námestie Žarec?

"Mesto Čadca v rozpočte pre rok 2020 s investíciou nepočíta, momentálne prebieha architektonická súťaž. Účelom súťaže je nájsť a oceniť najvhodnejšie architektonicko-dizajnérske riešenie a konštrukčno-technologický návrh predmetu súťaže, ktoré splní požiadavky obsiahnuté v súťažných podmienkach," informovala nás Ing. Petra Ďuranová, hovorkyňa mesta Čadca.

Namestie zarec

 

ARCHITEKTONICKÁ SÚŤAŽ

Súťaž je vyhlásená pre študentov, doktorandov slovenských a českých vysokých škôl a architektov pôsobiacich na území SR a ČR. Jej predmetom je navrhnúť „Námestie na sídlisku Žarec“, ktoré bude spĺňať nasledovné podmienky:

1. spracovanie koncepcie - návrhu komplexného architektonického riešenia centrálneho priestoru, s priľahlými koridormi určenými k voľnočasovým aktivitám na pešej zóne. Riešené územie zahŕňa celý priestor námestia s priľahlými vstupmi na námestie (grafická príloha a fotodokumentácia)

2. optimálne prevádzkové a hmotovo-priestorové riešenie námestia

3. riešenie filozofie, mestského mobiliáru, osvetlenia, zelene, vianočného stromčeka a spevnených plôch

4. zachovať historické súvislosti na námestí, zachovanie jestvujúcej plastiky

5. vjazd na námestie pre pohyb motorových vozidiel obmedziť, navrhnúť riešenie (napr. zahradzovacie stĺpiky), umožnenie vjazdu vozidiel údržby a záchranných zložiek.

Následne mesto obstará zhotoviteľa projektu, vypracuje projekt a bude nám zrejmé s akými financiami pre dané dielo je potrebné v rozpočte mesta počítať. Výsledok ceny bude známy až po obstarávaní zhotoviteľa diela a podpísaní zmluvy o dielo.


Aký je termín začiatku realizácie?

 "Predpokladaný termín začiatku realizácie je rok 2021, všetko ale závisí od finančných možností mesta Čadca," dodala hovorkyňa.

Výsledkom bude revitalizácia jestvujúceho priestoru na sídlisku Žarec.

 Autor: redakcia

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: