cestovanieUpravujú sa podmienky pre ľudí prichádzajúcich na územie SR. Vyhláška upravujúca režim na hraniciach začne platiť budúci piatok 15. 10. 2021.

Zmeny na hraniciach platné od 15.10.2021: 

  • Registrácia cez eHranicu bude pri vstupe do SR povinná pre osoby nad 12 rokov a 2 mesiacov veku. (Vysvetlenie: lehota bola stanovená tak, aby osobe vo veku 12 rokov po očkovaní uplynula potrebná lehota, pri ktorej je predpoklad, že sa v tele stihne vytvoriť dostatočná hladina ochranných protilátok.)
  • Dĺžka karantény po vstupe do SR sa zjednocuje s vnútroštátnou dĺžkou izolácie - pri bezpríznakovom priebehu karantény po vstupe na Slovensko sa končí uplynutím 10. dňa. Dĺžka karantény sa končí aj obdržaním negatívneho výsledku PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň.
  • Status plne zaočkovanej osoby je po novom pri vstupe na územie SR potrebné preukazovať buď covid preukazom EÚ alebo iným národným certifikátom tretej krajiny, ktorý musí obsahovať údaje o mene a priezvisku, dátume narodenia, názve vakcíny a jej výrobcovi, poradí očkovania a celkovom počte očkovaní danou látkou a dátum posledného očkovania. Národný certifikát musí byť opatrený pečiatkou k tomu poverenému orgánu danej krajiny alebo elektronicky overiteľný a musí byť vyhotovený aj v anglickom jazyku. Osoba, ktorá nie je schopná takto sa preukázať, sa nepovažuje za plne zaočkovanú osobu. (Pozn.: úprava vznikla na žiadosť MZ SR)
  • Na zoznam krajín, pri ktorých sa pasažieri (vrátane zaočkovaných) s príletom na Slovensko nemusia preukazovať PCR testom, pribudli Spojené arabské emiráty. 
  • Na základe rokovaní s Ministerstvom dopravy SR sa povinná karanténa po novom nebude vzťahovať na osoby, ktoré vstupujú na územie SR za účelom nevyhnutných úkonov potrebných na získanie pracovného povolenia a dokladov s tým súvisiacich pre povolanie vodiča hromadnej a kamiónovej dopravy v SR a sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o tejto skutočnosti. Tieto osoby musia zároveň disponovať negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín.

Počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení povinnosti registrácie na webe http://korona.gov.sk/ehranica príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,

Viac informácii vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

autor: redakcia
foto: pixabay.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: