Priemyselný park v Krásne nad Kysucou sa má v roku 2022 rozširovať o ďalších investorov.

Primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa hovorí, že v roku 2022 sa pravdepodobne začnú prípravné práce na výstavbe ďalších hál v priemyselnom parku v Krásne nad Kysucou. Prácu by malo nájsť približne 400 ľudí: „V rámci jednaní, ktoré prebiehali minulý rok sú avizované ďalšie aktivity a podávanie žiadostí o územné a stavebné povolenia na výrobné priestory v našom meste. Podľa doterajších jednaní je pravdepodobnosť že v tomto roku sa zahája prípravné práce na výstavbe ďalších hál, ktoré by mali zamestnať približne 400 ľudí.“

Doplnenie energetických kapacít a spustenie splaškovej kanalizácie

„I po skúsenostiach z inými regiónmi, ktoré majú problém s rozvojovými programami vzhľadom na nedostatok energetických kapacít je potešujúce, že vedenie mesta už pred niekoľkými rokmi predpokladalo takýto stav a podarilo sa jednaniami s SSE zabezpečiť pre tento región veľmi významnú investíciu 110 kW transformovňu, ktorá zabezpečuje dostatok elektrickej energie na pripájanie ďalších investoroch,“ dodáva J. Grapa.

Dopĺňa, že má byť v najbližších mesiacoch spustená do prevádzky splašková kanalizácia v dostatočnej kapacite a nové objekty sa budú môcť bez problémov do tejto kanalizácie pripojiť,  nakoľko výstavba novej čistiarne odpadových vôd je dostatočná i na niekoľko rokov dopredu.

Skoro 80 nových nájomných bytov

Záujem o bývanie v meste je vzhľadom na nové pracovné možnosti značný, preto v tomto roku bude mesto pokračovať  príprave skoro 80 nových nájomných bytov. „Je to cesta budúcnosti aby mladí ľudia ostávali v meste bývať a mesto nestagnovalo ale naopak sa rozrastalo,“ uvádza J. Grapa.

Prečítajte si aj:

autor: redakcia
foto: mesto Krásno nad Kysucou

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: