krasnoPozrite si, ako je na tom vaše mesto. Najlepšie z kysuckých miest hospodári Krásno nad Kysucou, ani ostatné mestá nie sú na tom zle.

 

INEKO každoročne hodnotí finančné zdravie slovenských miest a obcí a taka j tento rok zverejnili analýzu finančnej stability všetkých slovenských miest. Analýza bol zostavená na základe hospodárenia za rok 2018.


Zo 140 hodnotených miest v rámci celej SR sa kysucké mestá umiestnili na nasledujúcich pozíciach: 

 

Pozreli sme sa na hodnotenie kysuckých miest za posledných 5 rokov a ich progres:

Mesto: 2014 2015 2016 2017 2018 najhoršie od roku 2010
Čadca 4,4 4,5 4,7 4,7 4,8  2011 - 3,5 bodov
Kysucké Nové Mesto 5,3 5,2 5,3 5,4 5,3  5,2 bodov
Turzovka 5,2 5,3 5,5 5,4 5,2  5,2 bodov
Krásno nad Kysucou 4,9 5,0 5,1 5,3 5,5  2011 - 3,9 bodov


Z tabuľky je vidieť, že najhoršie hospodárenie z kysuckých miest od roku 2010 dosahovala Čadca, kde podľa INEKO dosiahla v roku 2011 len 3,5 bodov. Postupne sa však hospodárenie okresného mesta zlepšuje a za minulý rok dosiahla 4,8 bodov. 

 

Opýtali sme sa preto primátora najvyššie umiestneného kysuckého mesta čomu pripisujú takýto úspech:

INEKO každoročne hodnotí finančné zdravie slovenských miest a obcí. Ako po iné roky, naše mesto má nulový dlh a žiadne záväzky po splatnosti, pričom priemerný dlh samospráv na SR je 19,2%.
Vo vedení mesta sme boli presvedčení o tom, že sa v meste veľa investuje, ale aj dobre hospodári no v súčasnosti nám to potvrdil i samotný inštitút pre ekonomické reformy INEKO.

grapa"Potešujúca je najmä intenzita investovania, ktorá predstavuje v meste 49,5% a priemer v SR je 10,2%. Rastie nám i čistý majetok mesta a kladné sú i ďalšie ukazovatele ako základná bilancia, dlh na obyvateľa, ktorá je nulová a tiež čistý majetok na obyvateľa je 2 567€ oproti priemeru SR 1 457€ čo znamená, že mesto je „bohaté mesto“ a každoročne mestský majetok k počtu obyvateľov rastie. Pozitívny je aj výsledok hospodárenia na obyvateľa v roku 2018, keď naše hospodárenie bolo 42€ na obyvateľa a priemer celej SR bol 29€ na obyvateľa" povedal primátor mesta Ing. Jozef Grapa.

„Hodnotenie INEKO ma potešilo, ale niektoré indikátory nie sú dobre nastavené. Ak by boli nastavené viac logicky, tak Krásno je v prvej trojke v rámci rebríčka finančného zdravia. Nelogické sú príjmy zo ŠFRB, ktoré slúžia na výstavbu nájomných bytov. Mesto má tieto príjmy hodnotené 56,2% oproti priemeru SR 13,9% a toto je jeden z najhorších ukazovateľov, ktorý nám zobral body. Keby sme nestavali byty a nechali ľudí odísť z nášho mesta, boli by sme lepšie hodnotení ako keď sa snažíme udržať rodiny a mladých v meste. Keď som bol prvýkrát zvolený do funkcie primátora mesta, hodnotenie mesta bolo pod priemerom SR a postupne v ďalších rokoch sme sa posúvali v celkovom hodnotení nad priemerom miest a obcí celej samosprávy na Slovensku. Toto je moja spätná väzba na analytické vyhodnotenie, ktoré vykonáva inštitút pre ekonomické reformy. Dúfam, že v nastúpenej ceste zotrváme a dôveru, ktorú mi dali občania, budem napĺňať k spokojnosti nášho mesta“ dodal primátor mesta Krásna nad Kysucou Ing. Jozef Grapa.

Pozrite si ako hospodária obce v našom regióne >>

kalendar kysuce2020