nemocnice operacie 002V uplynulých dňoch začali krajské nemocnice opätovne v plnom rozsahu realizovať objednávanie pacientov na plánované operačné výkony a iné zákroky.

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení v týchto dňoch začali opätovne v plnom rozsahu realizovať objednávanie pacientov na plánované operačné výkony a iné zákroky. Funkčné majú byť aj všetky ambulancie v bežnom režime ordinačných hodín a súčasne aj mobilné odberové miesta.

nemocnice operacie 003V čase mimoriadnej situácie a ešte stále pretrvávajúceho núdzového stavu poskytovali krajské nemocnice akútnu a nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť.

,,Počas trvania mimoriadnych bezpečnostných opatrení naše župné a ostatné krajské nemocnice obmedzili plánované operácie, aby zabezpečili potrebné kapacity, či už lôžkové alebo personálne, pre prípad, že sa epidemiologická situácia výrazne zhorší. Vyhradili aj lôžka pre pacientov s COVID-19. Neprestali však operovať, ani poskytovať zdravotnú starostlivosť," povedala županka Erika Jurinová.


Operačné výkony sa znovú obnovujú

Kvôli zlepšovaniu situácie sa začali nemocnice postupne pripravovať na návrat a v tejto chvíli spúšťajú kompletnú operatívu. Obnovujú sa plánované výkony a postupne budú nemocnice navyšovať operačné výkony podľa obsadenosti lôžkových oddelení.

V zálohe budú držať lôžka pre prípadných COVID-19 pacientov aj naďalej, ak by sa pandémia ďalej vyvíjala. Predoperačné vyšetrenia má zabezpečovať všeobecný lekár, aby sa zrýchlili procesy pred nástupom na operáciu a pacient tak dlho nečakal na zaradenia a operačný výkon.

Stále platia prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia, vrátane vstupných filtrov pred nemocnicami. Ďalej fungujú aj mobilné odberové miesta, ktoré má vytvorené každé ústavné zdravotnícke zariadenie.

nemocnice operacie v

Dnes sú otvorené aj všetky ambulancie v našich zdravotníckych zariadeniach. Odbor zdravotníctva ŽSK zaslal aj ucelené informácie s usmerneniami a klinickými štandardami pre ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

,,Všetky ambulancie majú pracovať v normálnom režime a dodržiavať zvýšený hygienicko- epidemiologický štandard. V tomto by sme chceli apelovať aj na pacientov. V prípade, ak sa im nedostane potrebná zdravotná starostlivosť, aby sa obrátili na náš odbor a my overíme skutkový stav. Súčasne by pacienti mali rešpektovať nastavené pravidlá v ambulanciách, ktoré majú zabezpečiť práve ich ochranu a bezpečnosť pred šírením nebezpečných nákaz," povedala riaditeľka odboru zdravotníctva Silvia Pekarčíková.

To znamená, že pacienti majú telefonický kontaktovať lekára v prípade infekčného ochorenia alebo podozrenia na nákazu, ak to umožňuje situácia preferovať telemedicínsku formu komunikácie s lekárom a samozrejme používať ochranné pomôcky pri návšteve v ambulancií.

Župa distribuovala do všetkých ambulancií ochranné pomôcky

Župa distribuovala do všetkých ambulancií aj ochranné pomôcky, ktoré získala zo Štátnych hmotných rezerv, alebo zabezpečila pre poskytovateľov z vlastných zdrojov - rúška, rukavice, ochranné plášte či štíty. Dodávka bola zabezpečená v troch vlnách, plánuje sa aj následne ďalšia vlna dodávky osobných ochranných pracovných pomôcok. Ochrana zdravotníkov a súčasne tak aj pacientov je zabezpečená.

nemocnice operacie 001Počas mimoriadnej situácie župe pomáhajú stále aj dobrovoľníci z radov medikov, sestier a iných zdravotníckych alebo nezdravotníckych profesií. Časť z nich vypomáhala v Call Centre, kde poskytovali informácie súvisiace s ochorením COVID-19, ďalší pomáhali s monitoringom pacientov vo filtračných stanoch pred nemocnicami, či s odbermi v rámci moto-odberovej jednotky pre imobilných pacientov.

,,Touto cestou by sme chceli všetkým veľmi poďakovať za pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných potrieb počas pandémie, ktorá ešte stále trvá. Budeme radi, ak aj po skončení situácie ostanú pomáhať v našich zdravotníckych zariadeniach, sme pripravení im pomôcť aj poradiť pri ich napĺňaní ich predstáv o mieste pre budúcu kariéru v zdravotníctve a hlavne, aby zostávali resp. sa vrátili za prácou domov... domov na Slovensko,“ dodala Pekarčíková.

Žilinský samosprávny kraj

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: