cadca peticiaObčania majú ísť bývať do domu v časti Podzávoz. Mesto sa o tomto dozvedelo z neoficiálnych  zdrojov a tvrdí, že vybraný dom je nevyhovujúci.

Mesto Čadca sa neoficiálne dozvedelo, že obyvatelia Svrčinovca, ktorí prídu o domov kvôli výstavbe ekoduktu, majú prísť bývať do domu v časti Podzávoz. Nedozvedelo sa od vlády ani od NDS, ale od verejnej mienky. Spoločnosť FIMILA s.r.o. ako náhradné bývanie pre týchto občanov zabezpečila dom v časti Podzávoz.

"Je zarážajúce, že sa vedenie mesta o tom dozvedá len z neoficiálnych zdrojov a nikto z kompetentných nepovažoval za potrebné vedenie mesta informovať, hoci dôsledky takéhoto kroku bude znášať naše mesto. Vedenie mesta vždy malo a má záujem byť nápomocné pri riešení problémov aj v tomto prípade, a ak by sa proces presídlenia realizoval v súčinnosti s nami, určite by sme si znalosťou miestnych pomerov a citlivým prístupom našli riešenie, ktoré by nezakladalo vznik konfliktov a napätia v občianskom spolunažívaní.

cadca peticia 002

Je nemysliteľné, aby predstavitelia štátnej moci a ich nominanti vo výkonných funkciách nevnímali samosprávu ako partnera! Mesto Čadca aj touto formou ponúka súčinnosť pri riešení tohto problému, pretože sme presvedčení, že len vzájomnou súčinnosťou je možné dospieť k riešeniu, ktoré bude v prospech všetkých zainteresovaných," informuje mesto.

Zástupca primátora Pavol Holeštiak potvrdil, že mesto už urobilo sériu krokov - zvolalo mimoriadnu mestskú radu, prijalo uznesenie k tejto veci.

Problematika má byť riešená ako mimoriadny bod na riadnom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Mesto pripravilo petíciu

V piatok mesto pripravilo petíciu, ktorá za pár dní má takmer tisíc podpisov. Celé znenie textu petície je:

"PETÍCIA Vláde Slovenskej republiky na vykonanie všetkých dostupných úkonov, opatrení proti realizácii zabezpečenia náhradného ubytovania pre obyvateľov obce Svrčinovec dotknutých realizáciou stavby D3 Zelený most Svrčinovec – Ekodukt nad cestou I/11 v dome č.s. 392 v časti Podzávoz Mesta Čadca spoločnosťou FIMILA s.r.o.

My, podpísaní občania, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov touto petíciou žiadame Vládu SR o vykonanie všetkých dostupných úkonov, opatrení proti realizácii zabezpečenia náhradného ubytovania pre obyvateľov obce Svrčinovec dotknutých realizáciou stavby D3 Zelený most Svrčinovec – Ekodukt nad cestou I/11 v dome č.s. 392 v  časti Podzávoz Mesta Čadca spoločnosťou FIMILA s.r.o.

cadca peticia 001

Sme presvedčení, že uvedený objekt je nevyhovujúci, pretože nespĺňa základné technické a hygienické nároky, naopak ohrozuje bezpečnosť a zdravie.

Celý postup kompetentných vzbudzuje oprávnené obavy, že v tomto prípade nejde o skutočné riešenie problémov obyvateľov Svrčinovca dotknutých výstavbou spomínaného ekoduktu, ale zrejme ide len o „biznis“ na úkor zhoršenia kvality života tých občanov, ktorých sa tieto zlé rozhodnutia týkajú."

autor: redakcia
foto: mesto Čadca

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: