deti skola pisanieVedenie mesta Čadca otvorilo všetky základné školy prvého stupňa, materské školy a školské kluby. Do škôl sa vrátilo viac ako 90% žiakov. Ostatní ostali na dištančnom vzdelávaní.

„Po nekonečných hádkach v rámci vládnej koalície o tom, či deti majú, alebo nemajú vzhľadom na neutíchajúcu pandémiu nastúpiť na prezenčnú výučbu, som rád, že od pondelka sme otvorili všetky školy v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Fyzický kontakt s učiteľmi aj so spolužiakmi je nenahraditeľný. Urobili sme všetky kroky k zabezpečeniu bezpečného vyučovacieho procesu.

Apelujeme na prísne dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, a aby sa nezabúdalo na nosenie rúšok. Zároveň tu máme aj povinnosť pravidelného 7 dňového testovania učiteľov a rodičov detí,“ informoval o návrate detí do škôl primátor mesta Ing. Milan Gura.

Mesto Čadca vytvorilo podmienky na pretestovanie zamestnancov a rodinných zástupcov detí

Návrat detí do škôl patrí k prioritám vedenia mesta. Víkendové testovanie určené najmä pre rodičov, učiteľov ale aj širokú verejnosť využilo 2419 osôb, z toho 19 testov bolo pozitívnych. Tento údaj nezahŕňa výsledky testov z ostatných odberných miest, ktoré boli v prevádzke v meste Čadca.

Jarné školy otvoria aj v Čadci

Od 13.02.2021 – 21.02.2021 sú v našom kraji jarné prázdniny. Žiaci budú môcť počas jarných prázdnin navštevovať dobrovoľné jarné školy. Ministerstvo školstva vytvára možnosť (nie povinnosť) organizovať jarné školy s cieľom prispieť k vyrovnaniu rozdielov medzi žiakmi, podporiť učenie. Jarné školy pomôžu tým, ktorí nemali prístup k dištančnému vzdelávaniu, sú určené pre tých žiakov, ktorí majú záujem o prebratie učiva, doučovanie či upevnenie vedomostí.

Touto cestou mesto chce podporiť a motivovať k vzdelávaniu aj v čase jarných prázdnin.

Podmienky nástupu sú rovnaké ako pri prezenčnom vyučovaní, teda testovanie zamestnancov, zákonných zástupcov a prípadne žiakov.

autor: redakcia
foto: pixabay.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: