hlasovanie projekty cadca knmŽilinský samosprávny kraj spustil hlasovanie hrajZAkraj. Hlasovaním môžete podporiť projekty v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto.

Od 11.6. 2022 (sobota) do 05. 07. 2022 (utorok) môže verejnosť prostredníctvom hlasovania podporiť projekty, ktorých cieľom je prispieť k zlepšeniu života a naplneniu miestnych a komunitných potrieb Žilinskom v regióne.

Projekty, ktoré uspejú v hlasovaní verejnosti budú podporené z dotačného programu Žilinského samosprávneho kraja Participatívne dotácie. Župa pre tento účel vyčlenila 120 000 €. „Považujem za správne a dôležité podporiť projekty, ktoré prispejú k zveľadeniu verejnej infraštruktúry, či už máme na mysli parky, ihriská, verejné priestranstvá alebo oblasť športu, kultúry a cestovného ruchu. Rovnako tak chceme podporiť projekty týkajúce sa kvality životného prostredia, hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Cieľom výzvy je podpora miestnych a komunitných potrieb v regióne, pričom zlepšenie pocítia nielen obyvatelia, ale aj návštevníci Žilinského kraja, “ objasňuje predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.

Župa zriadila samostatnú webovú stránku www.hrajzakraj.hlasobcanov.sk, kde sa nachádzajú informácie o jednotlivých projektoch a sú umiestnené na mape okresov Žilinského kraja.

Ako hlasovať:

  1. Vyberte si minimálne 3 projekty a kliknite na „Hlasovať“.
  2. Vyplňte požadované údaje, telefónne číslo a kliknite na Poslať overovací kód.
  3. Vložte a odošlite bezplatný SMS kód, ktorý Vám bude doručený cez SMS.

Projekty v okrese Čadca

  • Vybudovanie parku - oddychovej zóny v Kysuckej nemocnici
  • Čerešňový sad s lavičkou v Čadci
  • Kaplnka pre posilnenie duchovného života v Čadci
  • Zelená záhrada ZpS Harmónia Zborov nad Bystricou

projekt cadca 1Vybudovanie parku - oddychovej zóny v Kysuckej nemocnici 

projekt cadca 2Čerešňový sad s lavičkou v Čadci
 

 projekt cadca 4Kaplnka pre posilnenie duchovného života v Čadci

projekt cadca 3Zelená záhrada ZpS Harmónia Zborov nad Bystricou 

Projekty v okrese Kysucké Nové Mesto

  • Pamätná kaplnka - Dolný Vadičov
  • Revitalizácia námestia v Kysuckom Novom Meste

projekt knm 1Pamätná kaplnka - Dolný Vadičov 

projekt knm 2Revitalizácia námestia v Kysuckom Novom Meste 

Žiadosť o poskytnutie dotácie mohli podávať obce na území Žilinského samosprávneho kraja, neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie i podnikatelia. Podľa Jurinovej je dôležité zapájanie verejnosti do procesu rozhodovania. „Verím, že každý si spomedzi množstva projektov, ktoré sa uchádzajú o dotáciu, vyberie taký, ktorý ho osloví. Všetky projekty sú inovatívne a zmysluplné. Z celkového objemu finančných prostriedkov bude 40% rozdelených rovným dielom a 60% na základe počtu obyvateľov jednotlivých okresov. Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť je 1 000 € a maximálna výška 4 000 €.“

Stav hlasovania je pravidelne aktualizovaný. Výsledky budú známe do 7 pracovných dní od ukončenia hlasovania.

Žilinský samosprávny kraj

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: