Porucha vznikla v nedeľu 29.1.2023 na verejnom vodovode PE D 110 v lokalite U Lemeši. Dodávka vody je prerušená aj v ďalších lokalitách.

V niektorých lokalitách v Čadci, mestská časť Horelica, je odstavená voda, dôvodom je havária na verejnom vodovode PE D 110 v lokalite U Lemeši, ktorá sa stala v nedeľu 29.1.2023. Kvôli rozsahu havárie je dodávka vody prerušená, resp. obmedzená aj v lokalitách U Veščary, U Haľamy, U Janka a U Mravca.

"Nakoľko havária vznikla v mimopracovnom čase, kedy naša spoločnosť nemala možnosť získať informácie o existencii podzemných vedení iných správcov sietí (tie sú potrebné pre realizáciu výkopových prác, aby výkopom nedošlo k ich poškodeniu), nebolo možné haváriu odstrániť ani 29.1.2023 a ani dnes, t.j. 30.1.2023, z dôvodu, že nemáme informácie od všetkých správcov sietí. Predpokladaný termín opravy havárie je 31.1.2023 za predpokladu, že všetci správcovia sietí zareagujú.

Práce na odstránení havárie spočívajú v realizácii výkopových prác v mieste poškodeného potrubia a jeho samotnej opravy. Do postihnutých lokalít je do 15,00 hod. zabezpečené náhradné zásobovanie pitnou vodou. Mesto Čadca sme o havárii informovali telefonicky," uvádza Dagmar Rošková zo spoločnosti SEVAk a.s.

Mesto Čadca informuje obyvateľov: "Cisterna s pitnou studenou vodou bude priebežná pristavená pri jednotlivých RD. Za znížený komfort bývania spôsobený prerušením dodávky pitnej vody sa ospravedlňujeme. Obyvateľov prosíme o trpezlivosť."

D. Rošková dodáva, že iné škody, ako stratu uniknutej vody v dôsledku havárie neevidujú.

autor: redakcia
foto: pixabay.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: