gymnastika kelcov sk"Gymnastika Kelčov", ani v tejto dobe nezaháľa. "On line tréning nedokáže nahradiť bežný tréning, ale je to lepšie, ako nerobiť nič."hovorí vedúci odddielu Gymnastika Kelčov Ing. Ľuboš Ďurčanský.

V marci 2020 pri prvej vlne opatrení z dôvodu COVID19, sa tento Kysucký gymnastický oddiel dostal do všetkých lokálnych médií, ale taktiež boli o tomto oddielu vysielané reportáže v celoštátnych televíziách jak v Česku, tak aj na Slovensku.

Gymnastický oddiel "Gymnastika Kelčov" prišiel v marci s nápadom robiť online tréningy gymnastiky prostredníctvom programu ZOOM. Týmto krokom inšpiroval veľa ďalších športových klubov jak v Česku, tak aj na Slovensku robiť tréningy aspoň týmto spôsobom. On line tréning nedokáže nahradiť bežný tréning, ale je to lepšie, ako nerobiť nič a deti sa udržujú aspoň v kondícií a naďalej sú vedené k zdravému pohybu.

Online súťaž a video súťaž v gymnastike

Aktuálne začali platiť znovu tvrdé epidemiologické opatrenia. Tento Kysucký gymnastický oddiel prišiel opätovne s unikátnym nápadom, ktorý nemá v gymnastickom športu obdobu. Deťom z gymnastických oddielov "Gymnastika specializace Prostná" z Česka a Slovenského klubu "Gymnastika Kelčov" začali hodne chýbať gymnastické závody. Spoločný vedúci týchto oddielov Ing. Ľuboš Ďurčanský hľadal preto cestu, ako to deťom zase aspoň čiastočne vynahradí.

K zrodu riešenia tohto problému mu napomohla taktiež predsedníčka slovenského oddielu paní Mária Hesková. Spoločne prišli s nápadom, uskutočniť online súťaž a video súťaž v gymnastike pre obidva oddiely.

Menšie deti narodené do roku 2011 majú zadané súťažné propozície, podľa ktorých dostali úlohu nahrať video so súťažnou zostavu a poslať trénerovi k bodovému zhodnoteniu. Video nesmie byť strihané a musí obsahovať prihlásenie a odhlásenie ako na bežnom gymnastickom závode. U starších gymnastiek dostanú deti taktiež súťažné propozície pričom budú súťažnú zostavu predvádzať online cez program ZOOM za prítomnosti dvoch rozhodcov. Deti budú súťažiť na Prostné a na Kladine. Hodnotenie bude samostatné pre obidve gymnastické náradia, pretože nie každý má doma kladinu. Kelčovské Gymnastky sa môžu tešiť na darčeky, ktoré k tomuto účelu poskytla Mária Hesková a Ing. Ľuboš Ďurčanský. Interné video a online súťaž pomôže udržiavať gymnastky v kondícii pre prípravu na závodný program v roku 2021.

gymnastika kelcov1

Vedúci týchto gymnastických oddielov Ing. Ľuboš Ďurčanský sa taktiež začiatkom roku 2020 stal "PR MANAGER" u "Českého svazu gymnastických sportů". Aktuálne sa snaží taktiež významným spôsobom posunúť vpred celý gymnastický zväz, a to pomocou nového dotačného spôsobu financovania všetkých činností zväzu. Taktiež sa spolupodieľa so svojím asistentom Petrem Jurikem, ktorý má korene v Turzovke na vytvorení nových webových stránok zväzu s lepším prepojením na zväzový informačný systém. Nové webové stránky budú plne funkčné začiatkom decembra 2020. Členské aj nečlenské gymnastické oddiely "Českého svazu gymnastických sportů" jak z Česka, tak aj zo Slovenska sa môžu tešiť na bohatý závodný program tohto zväzu v projektoch "Moravský pohár" a "Česko slovenské gymnastické hry", ale taktiež na hodne nových kvalitných vzdelávacích akcií.

Kysucký oddiel "Gymnastika Kelčov" aj naďalej má záujem sa rozvíjať. Pokiaľ chcete Vaše dieťa prihlásiť do tohto gymnastického oddielu, môžete tak učiniť pomocou kontaktov uvedených na facebookovskej stránke "Gymnastika Kelčov".. Tešíme sa na nové členky (gymnastky). Naše nové gymnastky sa môžu krom tréningovej činnosti, seminárov, školení, závodnej činnosti taktiež tešiť na gymnastické tábory, rôzne zábavné akcie pre deti atď.

gymnastky kelcov

Kelčovské gymnastky začali trénovať v 5 členných skupinách v súlade s nariadením UVZ. Deťom sa cvičenie ušlo a bolo zrejmé, že si ho dnes opäť užívajú.

 

autor: redakcia
Foto: Ľuboš Ďurčanský

 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: