elektromobil krasno nad kysucou 001Mesto Krásno nad Kysucou podporuje ochranu životného prostredia - samospráva ako prvá na Kysuciach začala používať elektromobil.

Elektromobil chce vedenie mesta využívať pri vybavovaní všeobecnej agendy - pri stavebných konaniach, sociálnych záležitostiach i pri jednaniach so štátnou a regionálnou samosprávou. Výhodou elektromobilu nie je len to, že šetrí životné prostredie, ale aj finančné prostriedky na pohonné látky. Dá sa naprogramovať tak, že sa spustí nabíjanie v čase prebytku elektrickej energie, ktorá už vyrobená je, no počas nočného útlmu nebola využitá. Mesto tak na pohonných látkach ušetrí tisícky eur v najbližších 10 rokoch.

Na podrobnosti o elektromobilite a jej podpore v Krásne sme sa pýtali primátora Jozefa Grapu:

Prečo ste sa rozhodli pre zakúpenie elektromobilu?

Mesto Krásno sa okrem rozvoja služieb, priemyslu a investičných akcií zameriava i na skvalitňovanie životného prostredia. Každý rok rozširujeme separovaný zber odpadu, rozdali sme do každej domácnosti kompostéry na likvidovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Zriadili sme zberný dvor, ktorý na budúci rok chceme rozšíriť a zrekonštruovať budovy a haly, ale i zakúpiť nové zariadenia, napr. drtič stavebného odpadu, váhu na váženie odpadu, nový traktor, nový nakladač a iné zariadenia. Taktiež sme v rámci životného prostredia zateplili viaceré verejné budovy, vymenili všetky svietidlá za úsporné svietidlá ako pri budovách, alebo na verejnom osvetlení.
Všetko toto robíme pre zlepšenie životného prostredia v Krásne nad Kysucou, aby sa ľudom lepšie žilo, a malou kvapkou sme chceli prispieť i k zmene vozidlového parku, preto sme zakúpili prvý elektromobil. Teší mňa, že sme opäť lídrom aj v tomto smere, nakoľko je to prvý elektromobil, ktorý používa samospráva na Kysuciach.

elektromobil krasno

Vidíte v elektromobiloch budúcnosť aj v kratšom horizonte - napríklad do 5 rokov?

Tak ako sa začala rozvíjať elektromobilita vidíme, že sa bude v najbližších piatich rokoch značne meniť i vozidlový park, či už v privátnom alebo verejnom sektore. Už v tomto čase sa zaujímajú kolegovia o projekt nášho elektromobilu, čo sa týka vypracovania projektu a možnosti získania finančných prostriedkov. Mesto elektromobil bude využívať na presun v rámci mesta, či už sú to stavebné konania, konania sociálnych vecí alebo bežná činnosť v rámci dopravy, či už na rokovanie so štátnymi inštitúciami okresu, alebo Žilinského samosprávneho kraja.

Ako chce mesto ďalej rozvíjať elektromobilitu?

Určite počítame i do budúcnosti s rozvojom elektromobility, ale zameriavame sa aj na alternatívnu dopravu a v budúcnosti chceme spustiť projekt bikesharing (požičiavania bicyklov) vzhľadom k tomu, že mesto má vybudované cyklotrasy, po ktorých sa dá bezpečne dostať skoro zo všetkých mestských častí či už do centra, žiaci do školy, obyvatelia za službami, na poštu, do kostola a teraz i k železničnej stanici v blízkosti niekoľko metrov ktorej prechádza novovybudovaná cyklotrasa. Podľa pripravovaného projektu bude v meste k dispozícii 35-40 bicyklov.

autor: redakcia
foto: Krásno nad Kysucou

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: