chodnik kornaChodník vedie od základnej školy po križovatku k materskej škole, potrebný je najmä z dôvodu bezpečnosti.

V Korni začali s výstavbou chodníka, ktorý má v obci veľmi podstatný význam - vedie od základnej školy až po križovatku k materskej škole.

"Chodník je potrebný najmä z dôvodu bezpečnosti, vzhľadom na to, že naša základná škola je jedna z mála, v ktorej sa nenachádza školská jedáleň. Tá sa nachádza v budove materskej školy, ktorá je od ZŠ vzdialená 500m. Žiaci chodievajú na obedy do jedálne po krajnici cesty III/2020, čím je veľmi ohrozovaná ich bezpečnosť. Výstavbou chodníka sa zlepší jednak bezpečnosť, ale i estetický vzhľad obce," informuje starostka obce Marianna Bebčáková.

chodnik korna 1 

chodnik korna 2 

Chodník sa napája už na jestvujúci, ktorý vedie od Obecného úradu v Korni po križovatku k MŠ, podarilo sa ho zrealizovať pred dvomi rokmi.

Chodník je jednou z priorít obce

Starostka M. Bebčáková ďalej uvádza, že návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie, jeho samotnú realizáciu ako aj spôsob financovania jednohlasne schválili všetci poslanci obecného zastupiteľstva, pretože túto finančnú investíciu považujú za veľmi dôležitú. Bola aj jedna z priorít, ktorú si spoločne stanovili počas tohto volebného obdobia. Samotnej výstavbe predchádzalo vybavenie najskôr územného a následne stavebného povolenia, ktoré bolo na pleciach starostky obce.

chodnik korna

K odovzdaniu staveniska došlo v polovici augusta, stavbu realizuje spoločnosti SAMAX.sk, s.r.o., ktorá získala zákazku na základe verejného obstarávania. Spoločnosť sa ihneď pustila do práce, ktoré realizuje v súlade s harmonogramom. Výstavba 400 m dlhého úseku chodníka pre peších ako aj výstavba 4 parkovacích miest sú financované z úveru.

V letnom období sa podarilo zamestnancom obce postaviť pri základnej škole aj novú autobusovú zastávku, v pláne je tento rok ešte jedna, avšak všetko záleží od počasia.

zastavka korna 1 

zastavka korna 2 

autor: redakcia
foto: obec Korňa

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: