Rekonštrukčné práce na mostoch sú dokončené, dnes 24.11.2021 sa už most otvára.

Práce na mostoch v v žilinskej mestskej časti Vranie začali ešte v októbri 2021 a vyžiadali sú úplnú uzáveru mostov a cesty III/2095. Oba jazdné smery na premostení ako aj cesta III/2095 medzi obcami Vranie a Rudinka boli úplne neprejazdné.

"Rekonštrukčné práce na dočasnom premostení v žilinskej mestskej časti Vranie sme ukončili s týždňovým predstihom. Odteraz už môžu motoristi naplno využívať zrekonštruovaný most, ktorý premosťuje rieku Kysuca. Podľa pôvodného plánu sme mali práce ukončiť 30.11.2021. Vybudovanie premostenia výrazne pomáha pri zabezpečení plynulej premávky. "Jeho vybudovanie zlepšilo nielen bezpečnosť a plynulosť premávky, ale výrazne sa podpísalo aj pod zníženie tranzitnej dopravy po miestnych komunikáciách, ktoré neboli dimenzované na takúto dopravnú záťaž," uviedla Eva Žgravčáková z NDS.

Práce spočívali v demontáži mostného poľa, následne začala montáž na mieste odstránenej mostnej konštrukcie vo vlastníctve NDS. V závere boli zrealizované zaťažkávajúce skúšky a kompletná prehliadka mostných polí. Údržbu mostov má vykonávať Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja.

"Na premostenie využívame typizovaný súpravový most ŽM 16 M, pôvodne navrhnutý a určený pre železničnú prevádzku. Uvedená mostná konštrukcia je upravená na používanie pre cestnú prevádzku. Dočasný mostný objekt je navrhnutý ako dvojpoľový most o rozpätí 48 a 24 metrov. Pozostáva zo štyroch mostných polí, aby mostný objekt mal samostatný jazdný pruh pre každý dopravný smer. Voľná šírka mostnej konštrukcie medzi zvodidlami je 3 700 mm. Most je bez lávky pre peších," informuje NDS.

„Pre Žilinský kraj a najmä obyvateľov Kysúc dnešný deň prináša tú najlepšiu dopravnú správu. Som rada, že Národná diaľničná spoločnosť splnila sľub: zrealizovala opravu a odovzdala stavbu v skoršom termíne. V posledných týždňoch sme boli svedkami každodenných kolón a opätovné otvorenie obchádzkovej trasy odľahčí neúmerne preťaženú cesta 1/11. Efektívna koordinácia kraja, mesta a štátu sa ukázala byť rozhodujúcim faktorom pri zohľadňovaní potrieb a problémov regionálnej infraštruktúry. Som presvedčená, že rovnako jednotne budeme postupovať aj pri napĺňaní ďalšej priority, a tou je dobudovanie D3 v regióne, ktoré definitívne vyrieši mimoriadne náročnú dopravnú situáciu v regióne“ hovorí predsedníčka kraja Erika Jurinová.

autor: redakcia
foto: NDS

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: