tribuna vysoka nad kysucouNovovybudovaná tribúna vo Vysokej má k športu prilákať čo najviac ľudí.

Vo Vysokej nad Kysucou sa podarila výstavba novej tribúny TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou.

"Ihrisko TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou sa nachádza priamo v centre obce. Je situované priamo na brehu rieky Kysuca a medzi zástavbou rodinných domov, čo značne obmedzuje možnosti ďalšieho priestorového rozvoja doplnkovej športovej infraštruktúry. I napriek tomuto „priestorovému hendikepu“ sa obec Vysoká nad Kysucou, prostredníctvom zapájania sa do ponúkaných grantových výziev, postupne snaží modernizovať ako vnútorné priestory tak i vonkajšie priestory budovy TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou.

Dlhoročnou snahou obce bolo i rozšírenie existujúcej tribúny. V kalendárnom roku 2020 bola existujúca tribúna zrekonštruovaná a vybavená sedačkami, no dlhodobým cieľom či snom bola výstavba novej prekrytej tribúny," uvádza starosta obce Anton Varecha.

Obci sa podarilo získať financie

Obec sa v snahe získať finančné prostriedky na zamýšľaný zámer výstavby novej tribúny aktívne zapájala do všetkých možných grantových schém. Jednou z nich bola i zverejnená výzva „Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021“, ktorej vyhlasovateľom bol Slovenský futbalový zväz. Tu obec videla príležitosť získať finančné prostriedky na svoj zámer a do výzvy sa dňa 13. 09. 2019 zapojila podaním žiadosti „Výstavba tribúny TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou“.

tribuna vysoka nad kysucou v

"Dňa 19. 03. 2021 bolo obci Vysoká nad Kysucou oznámené, že jej žiadosť bola na zasadnutí Výkonného výboru SFZ dňa 02. 03. 2021 uznesením č. 17/21 posúdená ako úspešná a na projekt „Výstavba tribúny TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou“ jej bude poskytnutá dotácia vo výške 10 000,00 EUR. Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou schválilo dofinancovanie projektu výstavby novej tribúny sumou 6 500,00 EUR," informuje ďalej A. Varecha.

Výstavba prebiehala v júni

Nasledovalo výberové konanie konania na dodávateľa, kde sa úspešných uchádzačom stala firma Global Sport Čupa s.r.o., Nová Ves 35, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí. Dodávku a montáž celej tribúny zrealizovala dodávateľská spoločnosť v dňoch od 21. 06. 2021 do 25. 06. 2021.

A. Varecha dodáva: "Novovybudovaná tribúna pri ihrisku TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou má rozmery 10,7m x 2m a kapacitu 52 miest. Ide o celokovovú trojradovú tribúnu s plastovými sedačkami a vlastným schodiskom, ktorá je prekrytá polykarbonátovou strechou o rozmere 10,7m x 3,6m. V blízkej budúcnosti bude k tribúne vybudovaný i prístupový chodník priamo od vstupnej brány na ihrisko TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. Modernizáciou športovej infraštruktúry, ku ktorej patrí i nová tribúna, sa obec snaží prilákať k športu čo najširšiu časť verejnosti no predovšetkým deti i mládež, pretože cesta k aktívnemu športovaniu často krát „vedie“ i práve cez sledovanie už športujúcich ľudí..."

autor: redakcia
foto: obec Vysoká nad Kysucou

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: