sud cadcaSudcovia a zamestnanci Okresného súdu Čadca pripravili petíciu. S návrhom zákona tak, ako bol predložený do pripomienkového konania nesúhlasia.

Prečo sa chystajú zmeny?

Cieľom novej súdnej mapy je najmä špecializácia sudcov a sudkýň na jednotlivé právne oblasti, aby sa to umožnilo, ministerstvo navrhuje zväčšiť obvody súdov, teda bude viac sudcov, z ktorých sa bude vyberať náhodným výberom, čo umožní podľa Márie Kolíkovej aj boj s korupciou.
Špecializácia sudcov sa predpokladá pre trestnú, civilnú, rodinnú a obchodnú agendu na všeobecných súdoch a pre správnu agendu v samostatnom správnom súdnictve.

Niektoré krajské súdy by mali zaniknúť

Po novom by mal zaniknúť Krajský súd v Bratislave, v Košiciach, Nitre a v Trenčíne. Nahradiť ich majú podľa lokality Krajský súd v Trnave, Prešove, Banskej Bystrici v Žiline a jeden Mestský súd Bratislava či Košice.

Zaniknúť by mali aj viaceré okresné súdy

Reforma tiež ráta so zánikom okresných súdov. V návrhu je aj zánik súdu Čadca. Sídlom pre náš okres má stať Okresný súd Žilina. Vzniknúť by mal aj jediný registrový súd, a to Okresný súd Žilina.

nove sudyZdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Súdnictvo na Slovensku nemá veľkú dôveru, takže zmeny v súdnictve sú naozaj potrebné. Avšak akákoľvek zmena by nemala ísť proti záujmom občanov. Napríklad v súvislosti premiestnením súdu do Žiliny je na mieste aj otázka dopravy, vzhľadom na momentálnu dopravnú situáciu v regióne a každodenné kolóny. Ak by prešla táto reforma, Kysučania budú musieť stáť ďalšie hodiny v kolónach.
Ak sa zákon schváli tak Mestské súdy by mali vzniknúť k marcu 2022, činnosť by mali začať od januára 2023 tak isto aj obvody okresných a krajských súdov.

Sudcovia a zamestnanci Okresného súdu Čadca s návrhom nesúhlasia

Začiatkom minulého týždňa bola z nášho okresu odovzdaná Hromadná pripomienka, ktorú pripravil kolektív sudcov OS Čadca a podpísali ju obyvatelia okresu. "Cieľom tohto návrhu zákona je zmena súdnych obvodov, ktorá bude mať zásadný vplyv aj na existenciu Okresného súd Čadca. S návrhom zákona tak, ako bol predložený do pripomienkového konania nesúhlasíme. Navrhujeme návrh zákona stiahnuť z legislatívneho procesu, podrobiť ho odbornej diskusii a každú navrhovanú zmenu predkladateľom vecne odôvodniť." uvádza sa v dokumente, ktorý je adresovaný Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky.
Jedným z argumentov je aj to, že: "Na základe uvedeného je zrejmé, že v porovnaní s ostatnými navrhovanými súdnymi obvodmi je novovytvorený obvod Okresného súdu Žilina 2 až 3 krát väčší, čo bude mať skôr opačný efekt, než ktorý očakáva MS SR. Nový obvod bude tvoriť až šesť okresov. Bude tak jediným z navrhovaných nových obvodov súdov, keďže ostatné navrhované obvody majú tvoriť maximálne štyri okresy.

Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona celé znenie >>

sud cadca2

Na štvrtok má byť zvolaný ZMOK

Podľa našich informácii Kysucký primátori a starostovia budú rokovať o spoločnom postupe a návrhu petície za zachovanie súdu v Čadci a za vykonávanie súdnych úkonov v Čadci. Na štvrtok má byť zvolaný ZMOK (Združenie miest a obcí Kysúc), kde prerokujú uvedený návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov o čom vás budeme informovať.

Autor a foto: redakcia

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: