sliepkyTento týždeň bol potvrdený výskyt vtáčej chrípky na Kysuciach, konkrétne v obci Stará Bystrica. RVPS v Čadci vydala opatrenia na zabránenie jej šíreniu.


Riziko, že sa nákaza môže šíriť ďalej je vysoké, upozorňuje na situáciu Štátna potravinová a veterinárna správa.

"Opatrenia boli zaslané dotknutým obciam a subjektom. Každá obec má povinnosť o nákazovej situácii a opatreniach informovať občanov a chovateľov či už prostredníctvom miestneho rozhlasu, vyvesením na úradnej tabuli obce, alebo iným v mieste obvyklým spôsobom" informoval inšpektor oddelenia zdravia a ochrany zvierat RVPS Čadca MVDr. Viliam Berger


Aká je prevencia pri vtáčej chrípke?

Na základe nariadenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Čadci, ktorá zistila a potvrdila výskyt choroby – vtáčej chrípky, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí úrad nariaďuje nasledovné opatrenia:

 • v chovoch hydiny je mimoriadne dôležité zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov, zvlášť vodného vtáctva s hydinou;
 • zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej;
 • novo nakúpenú hydinu umiestniť do priestorov, ktoré boli vopred vyčistené a dezinfikované;
 • hydinu vo voľnom výbehu kŕmiť a napájať v uzavretom priestore alebo pod prístreškom, ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov
 • zamedziť kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu
 • zákaz konania trhov, výstav hydiny alebo iných vtákov
 • zákaz presunu živej a zabitej hydiny, vajec, iného vtáctva z chovov a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Čadca (Netýka sa to domácich zvierat druhu cicavce, ktoré majú prístup iba do obytných častí pre ľudí, v ktorých neprichádzajú do kontaktu s hydinou v nich chovanou, alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí a nemajú prístup do klietok alebo do miesta, v ktorých sa hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí drží;
 • zákaz vynášania, rozhadzovanie a inú manipuláciu s použitou podstielkou a hnojom hydiny bez povolenia;

 

Ochranné pásmo bolo vydané v okruhu 3 km pre obce

 • Stará Bystrica
 • Radôstka

Vymedzené pásmo dohľadu minimálne v okruhu 10 km:

 • Nová Bystrica
 • Klubina
 • Zborov nad Bystricou
 • Krásno nad Kysucou
 • Dunajov
 • Kysucký Lieskovec
 • Lodno
 • Horný Vadičov

Z toho dôvodu je potrebné v týchto obciach vykonať súpis všetkej chovanej hydiny a vtákov a tento nahlásiť na príslušnom obecnom úrade a to do piatku 31.1.2020
V prípade nenahlásenia týchto údajov bude každý chovateľ zodpovedný za následky, ktoré vzniknú z jeho nesplnenia si povinnosti.

 

sliepky chripkaV tomto čase by sa nemala hydina voľne pohybovať vo vonkajšom prostredí

 

Príznaky vtáčej chrípky u hydiny:

- pokles príjmu krmiva a vody o viac ako 20%
- pokles v produkcii vajec o viac ako 5% trvajúci dlhšie ako 2 dni
- týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%
- akékoľvek klinické prejavy (výtoky z očí, zo zobáka, vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov)

V prípade pozorovania zmeneného chovania, alebo úhynu hydiny okamžite kontaktovať štátnu veterinárnu a potravinovú správu!

Dobrá správa je, že ďalšie ohnisko vtáčej chrípky zatiaľ nevzniklo. Potvrdil nám to aj Viliam Berger z RVPS v Čadci

Prečítajte si aj: Vtáčia chrípka potvrdená v Starej Bystrici

Autor: redakcia
Foto: pixabay

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: