zastavka mmarena1Tí, ktorí prechádzajú okolo MM Arény si určite všimli, že tu pribudla nová autobusová zastávka a tiež chodník. Zisťovali sme, od kedy bude možné zastávku využívať.

O tom, že v tejto časti mesta bolo potrebné vybudovať nový chodník sme vás už informovali. S výstavbou chodníka mesto Krásno nad Kysucou začalo už počas leta a teraz práce finišujú. Je potrebné ešte dobudovať lávku či osvetlenie, ktoré by mohlo byť v priebehu dvoch-troch týždňov.
S výstavbou chodníka sa vyskytla aj otázka novej autobusovej zastávky priamo pri športovom stredisku. Mesto na túto požiadavku zareagovalo a do plánov zaradili aj túto možnosť a zastávka na jednej strane cesty vrátane nástupného ostrovčeka už stojí.

Dokončenie chodníka a príprava autobusovej zastávky

chodniky krasno

"Mesto v súčasnosti dokončuje výstavbu chodníka k MM aréne, ktorá je v dosť zložitom teréne, vzhľadom na odvedenie vody, či už povrchovej alebo jednotlivých tokoch, ktoré sa tu nachádzajú. Projekt je technicky náročný aj preto, že sa nejedná o klasicky chodník, ale je potrebné riešiť i rôzne technické problémy, ktoré sú v tomto územní spojené s výstavbou chodníka.
Pri tomto jedno strannom chodníku je budovaná i stavebná časť, ktorá je potrebná k zastavovaniu autobusov. Jedná sa o nájazdovú hranu - záliv pre autobusy, keďže že autobus musí stáť mimo priestoru komunikácie, nástupný ostrovček pre cestujúcich, prechodový chodník a ďalšie s tým spojené technické problémy" informuje o stave výstavby primátor mesta Ing. Jozef Grapa.

Od kedy bude možné zastávku využívať?

bus zastavka mm

"Pravostranná zástavka by mohla fungovať od nového grafikonu, ktorý bude od začiatku decembra. K tomu je potrebné zvolať ešte jednanie s dopravným inšpektorátom, správcom cesty, SAD Žilina a mestom Krásnom ako investorom" upresňuje postup pri schvaľovaní zastávky primátor mesta.

"Komplikovanejšia situácia je na druhej strane, kde zatiaľ prebiehajú práce na kanalizácii a taktiež je v riešení pozemok zo Slovenského pozemkového fondu, ktorý sa už dlhú dobu nevyjadril k umiestneniu tejto zastávky ktorá bude čiastočne umiestnená na jeho pozemku. Podľa predbežného dohovoru s SAD Žilina by na zastávke zimný štadión zastavovali tie autobusové spoje, kedy prebieha najintenzívnejšia činnosť v aréne. Ináč to bude počas prázdnin a voľných dní a iné počas pracovných dní" dodáva Ing. Jozef Grapa.

Pozitívne vníma výstavbu aj pán Miroslav Martykán, majiteľ MM Arény: „Sme veľmi radi, že sa podarilo splniť cieľ a chodník pre peších je pred dokončením. Ďakujem za tento ústretový krok od mesta, veď bezpečnosť chodcov je najdôležitejšia. Ľudia, ktorí navštevujú naše centrum a prichádzajú pešo z Krásna sa budú cítiť omnoho bezpečnejšie.“

 

A čo na to dopravný podnik SAD Žilina?

"Pred časom sme dostali otázku od mesta Krásno nad Kysucou, či by sme uvedenú zastávku v budúcnosti vedeli zapracovať do cestovného poriadku. Odpovedali sme, že áno, pokiaľ si mesto takúto zastávku vytvorí.
Ide o technické, stavebné a dopravné záležitosti, ktoré má mesto v kompetencií. Boli sme informovaní, že na jednej strane sa buduje nástupný ostrovček pre autobusovú zastávku. Zatiaľ sme neboli upovedomení o plánovanom spustení prevádzky aj z tejto zastávky, ale po konečnej realizácii zastávku na žiadosť mesta zapracujeme do Cestovného poriadku a to pri najbližšej zmene cestovného poriadku" uviedla Ivana Strelcová, hovorkyňa SAD Žilina, a.s.


 

Autor a foto: redakcia, mesto Krásno n/Kysucou

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: