Kysucká cyklotrasa vedúca z Milošovej na pevnosť Šance na území Českej republiky by mala prejsť toto leto rekonštrukciou. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú podpísalo Mesto Čadca.

Partnermi projektu sú Mesto Čadca a Obec Mosty u Jablunkova (CZ). Partneri už pred niekoľkými rokmi vytvorili zokruhovanú cyklotrasu, ktorá prechádza slovenským i českým územím. Cyklisti na nej prechádzali cez množstvo pamiatok prírodného i kultúrneho dedičstva. Táto náučná cylotrasa Geopark Megoňky – Šance vznikla v rámci spoločného cezhraničného projektu INTERREG v roku 2018.

Cylotrasa Geopark Megoňky – Šance

Táto náučná cyklotrasa vás zavedie na významné a zaujímavé lokality situované priamo v pohraničnom území medzi ČR a SR, ktorými sú: Vodná nádrž Milošová, Kamenné gule Megoňky, Milošovské šance na území SR a Prírodná pamiatka Filůvka, Prírodná pamiatka Motyčanka, Prírodná rezervácia Vřesová stráň, Šance (hradisko, opevnenie), Staré Šance (hradisko, opevnenie) na území ČR.

Opravia úsek Náučnej cyklotrasy Geopark Megoňky – Šance v dĺžke 2,338 km

Mesto Čadca v tejto časti projektu zrekonštruuje úsek Náučnej cyklotrasy Geopark Megoňky – Šance v dĺžke 2,338 km. Predmetom projektu je revitalizácia, rekonštrukcia a dobudovanie časti úseku už existujúcej 7,8 kilometrov dlhej cyklotrasy.

"Problémom je najmä povrch cyklotrasy ktorý je čiastočne spevnený penetračným makadamom, asfaltovým betónom alebo nespevnený. Povrch vykazuje veľké nerovnosti, výmole a výtlky, ktoré spôsobujú, že jazda po cyklotrase je nepohodlná a v istých miestach aj nebezpečná pre niektoré skupiny užívateľov cyklotrasy. Z uvedeného dôvodu na navrhuje rekonštrukcia povrchu cyklotrasy a obnova jej odvodnenia v tomto úseku. Rekonštrukcia je navrhnutá ako obojsmerná 2-pruhová v dĺžke 1. úseku - 2 338 m.
V súčastnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na ministerstve a zhruba od augusta by sa malo začať realizáciou predmetného projektu. Zároveň do septembrovej výzve pripravujeme cestu, ktorá by spojila tento úsek s turisticky atraktívnymi Megoňkami smerom až na Českú republiku. Takto by mohol vzniknúť ucelený systém cyklotrás v tejto oblasti." informuje primátor mesta Čadca Matej Šimášek"

Realizácia projektu prebehne počas letných mesiacov. Cena za stavebné práce predstavuje 204 016,73 eur s DPH, financované budú z eurofondov a z vlastných zdrojov samosprávy.
Termín ukončenia projektu je naplánovaný na koniec augusta 2023.

"V projekte sú navrhnuté také aktivity, ktoré prinesú naplnenie hlavného cieľa – vytvoriť ucelený spoločný produkt cestovného ruchu zhodnocujúci prírodné a kultúrne dedičstvo „Megoňky – Šance“, ktorý poskytne návštevníkovi komplexný súbor zážitkov a prináša nám „šancu“ na rozvoj nášho SK-CZ pohraničia." dodáva.

Zároveň Mesto Čadca so svojím partnerom v rámci tohto projektu zorganizuje podujatie Cyklodeň resp. Koordinačný deň cezhraničnej spolupráce. Táto akcia bude spoločná, spoločne organizovaná oboma partnermi, ktorí sú priami susedia pri štátnej SK-CZ hranici a náučná cyklotrasa prechádza cez oba katastre t.j. cez Čadcu (Slovensko) i Mosty u Jablunkova (Česko).
Účastníci podujatia tak v rámci aktivity prejdú na bicykloch po náučnej cyklotrase t.j.po oboch stranách hranice a spoznajú kultúrne a prírodne dedičstvo oboch cezhraničných partnerov.

Autor: redakcia
Foto: Mesto Čadca

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: