Česká republika od polnoci z piatka na sobotu (29-30.1.2021) zatvorí hranice pre takmer všetkých cudzincov. Vstúpiť na jej územie budú môcť len v nevyhnutných prípadoch.

Podmienkou pre vstup do ČR z červených krajín EÚ+ je pred príchodom vyplniť príjazdový formulár a po príjazde predložiť hygienickej stanici výsledok PCR testu, nie starším ako 72 hodín. Potvrdenie o vyplnení príjazdového formulára a výsledok PCR testu majte pre prípadnú kontrolu po celú dobu pobytu pri sebe.

Vo výnimočných situáciách je možné podstúpiť PCR test najneskoršie do 5 dní po príchode do ČR. Do negatívneho výsledku ohláseného príslušnej hygienickej stanici (najneskôr do 7 dni) však nie je možné sa voľne pohybovať po území ČR.

 

Cudzinci môžu do ČR pricestovať iba v nevyhnutných prípadoch a to:

 • cesty do zamestnania či na výkon podnikateľskej činnosti (vrátane pendlerov)
 • nevyhnutné cesty za rodinou
 • cesty k lekárovi a do zdravotníckeho zariadenia
 • cesta do školy 
 • cesta za blízkou osobou,
 • cesta do zariadenia sociálnych služieb,
 • Svadba,
 • Pohreb

Výnimky z povinnosti vyplniť príjazdový formulár a predložiť negatívny výsledok PCR testu:

 • pobyt v červenej krajine kratší než 12 hodín v posledných 14 dňoch
 • cezhraniční pracovníci, žiaci a študenti zo susedných krajín
 • cesty do alebo z ČR nepresahujúce 24 hodín
 • tranzit cez územie ČR, ktorý nepresiahne 12 hodín

Obmedzenie bude v ČR platiť, rovnako ako núdzový stav, najmenej do 14. februára.


Viac info >> 

Kompletný dokument o prijatí krízových opatrení Českej republiky prečítať >>

Autor: redakcia
Zdroj a foto: Polícia SR

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: