zus krasno 005Vedenie mesta rekonštruuje jednu z najstarších mestských budov, v ktorej sídli Základná umelecká škola (ZUŠ).

Budova ZUŠ prechádza počas letných mesiacov rekonštrukciou. Pracuje sa nielen na vonkajšej úprave (zateplenie, výmena okien, výmena dažďových žľabov, inštalácia hromozvodov), ale aj na vnútornej rekonštrukcii a výmene rozvodov tepla, teplej úžitkovej vody a osvetlenia. Vedenie využíva na práce letné obdobie, kedy sa dajú rozvodov tepla, teplej úžitkovej vody, osvetlenia. Budova je pritom jednou z z najstarších mestských budov.

"Žiaci a pedagógovia prázdninujú a my sme využili tento čas na rekonštrukciu najstaršej budovy v meste, v ktorej sídli Základná umelecká škola. Dúfam, že umelecké duše ocenia nie len vonkajšiu rekonštrukciu, ale aj vnútorné úpravy. Do nového školského roku ich nová úprava isto poteší," uvádza primátor Jozef Grapa.

zus krasno 001

Financie získalo mesto z Environmentálneho fondu vo výške 96 726 € pod projektom „Obnova Základnej umeleckej školy Krásno nad Kysucou."

Dodáva, že rekonštrukciu mali v pláne už dlhšie. "Tak ako vždy sme sa najskôr snažili získať finančné prostriedky mimo rozpočtu mesta, avšak keď dlhšie obdobie neboli vhodné dotačné systémy, využili sme minulý rok výzvu z Environmentálneho fondu na úsporu energií. Prostriedky z rozpočtu mesta tým pádom môžeme použiť najmä na dofinancovanie platov pracovníkov škôl, či už materských, základnej, základnej umeleckej školy, ale i na úpravu a údržbu zariadení vo vlastníctve mesta.“

zus krasno 005

"Dúfame, že žiaci po prázdninách budú milo prekvapení novým vzhľadom budovy a spolu so zamestnancami budú mať krajšie a plnohodnotnejšie podmienky na vyučovanie," uvádza mesto Krásno nad Kysucou.

autor: redakcia
foto: mesto Krásno nad Kysucou

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: