cadca bilboardNa najfrekventovanejšej ceste v tesnej blízkosti križovatky v týchto dňoch pribudol ďalší billboard.

Na základe podnetu od nášho čitateľa sme položili otázku kompetentným v meste Čadca, kto vydal stavebné povolenie na stavbu billboardu a či stavba prebehla v súlade so stavebným konaním.

Odpoveď nás neprekvapila. Ako veľká časť billboardov, aj tento je postavený bez potrebných povolení.
Hovorkyňa mesta nám potvrdila, že "stavebný úrad nevydal stavebné povolenie k umiestneniu tejto reklamnej stavby, uvedená stavba je nelegálna. Oddelenie výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy postupuje v zmysle zákona a rieši danú stavbu ako čiernu stavbu na území mesta."

Zaujímalo nás aj to, ako sa mesto stavia k toľko diskutovanej téme vizuálny smog a k neustálemu rozširovaniu rôznych reklamných plôch a billboardov.

"Vedenie mesta Čadca v týchto dňoch vypracovalo koncepciu umiestňovania reklamných stavieb a reklamných zariadení na území mesta Čadca, tento dokument bude na najbližšom mestskom zastupiteľstve predložený na schválenie (termín zastupiteľstva 13.6.2019). Mesto Čadca ešte v roku 2006 schválilo VZN č. 29/2006 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta. V rámci VZN je mesto rozdelené do 4 zón, v jednotlivých zónach boli stanovené podmienky, za ktorých bolo možné reklamné zariadenia povoliť. Spomínaným VZN takto mesto aspoň čiastočne napomáhalo pri regulácii umiestnenia reklamných zariadení.
Žiaľ na protest prokurátora bolo zrušené a považované za protiprávne," dodala hovorkyňa mesta Čadca, Ing. Petra Ďuranová

billboard

Slovenské mestá sa snažia o redukciu takýchto reklamných plôch a celkovo situáciu riešiť, pretože úroveň v našich mestách presiahla všetky hranice. Mesto Čadca nás informovalo, že spomínaná koncepcia bude pre mesto regulačným nástrojom, ktorý výrazne pomôže pri umiestňovaní a povoľovaní reklamných stavieb a reklamných zariadení v celom meste. Zároveň sa budú snažiť zapracovať to do záväzných regulatívov Územného plánu mesta Čadca a Územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Čadca. My ešte dodávame, že na túto tému by mala prebehnúť širšia diskusia a v ideálnom prípade neísť len cestou nariadení, ale aj pochopenia veci všetkých zainteresovaných strán.

Prečítajte si aj: Vizuálny smog je jeden z problémov Čadce. Rozhovor s architektom Milanom Šuškom.

 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: