ochodnica defibliratorNa budove Hasičskej zbrojnice v Ochodnici bol umiestnený automatický externý defibrilátor (AED) a bude slúžiť pre potreby širokej verejnosti.

Je to zariadenie, ktoré pomáha pri poskytovaní prvej pomoci tým, že pomocou elektrického výboja je schopný obnoviť správny srdcový rytmus. Sám analyzuje pacientov stav a v prípade potreby použije elektrický výboj. Zrozumiteľné a jednoduché pokyny vydávané prístrojom umožnia použiť ho rýchlo a účinne. Prístroj je určený aj pre laikov, vydáva hlasové povely v slovenskom jazyku. Vďaka umiestneniu AED na budove hasičskej zbrojnice môže v prípade náhleho zlyhania srdca výrazne zvýšiť šancu postihnutého na prežitie.

Dobrovoľný hasičský zbor v Ochodnici v spolupráci s obcou Ochodnica zakúpili prístroj AED (automatický externý defibrilátor), ktorý bude umiestnený na budovu Hasičskej zbrojnice a bude slúžiť pre potreby širokej verejnosti.

Automatický externý defibrilátor (AED) je zariadenie, ktoré pomáha pri poskytovaní prvej pomoci tým, že pomocou elektrického výboja je schopný obnoviť správny srdcový rytmus. Sám analyzuje pacientov stav a v prípade potreby použije elektrický výboj. Zrozumiteľné a jednoduché pokyny vydávané prístrojom umožnia použiť ho rýchlo a účinne. Prístroj je určený aj pre laikov, vydáva hlasové povely v slovenskom jazyku.
Vďaka umiestneniu AED na budove hasičskej zbrojnice môže v prípade náhleho zlyhania srdca výrazne zvýšiť šancu postihnutého na prežitie.

ochodnica hasici

Prístroj je verejne dostupný, aby mohol byť použitý kedykoľvek. Je aj plne automatický sám vyhodnotí zdravotný stav človeka a podľa toho výboj buď uskutoční, alebo nie, pričom stačí dobre počúvať jeho inštrukcie a postupovať pri poskytovaní pomoci. Pokyny pre používateľa vydáva vizuálne aj akusticky. Zachrániť život s ním tak dokáže aj laik. Prístroj je zaregistrovaný v operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby, čo znamená, že keď niekto zavolá tiesňovú linku záchranky, tak volajúcemu oznámia, že takýto prístroj máme v obci a upresnia kde je umiestnený. Vďaka defibrilátoru tak môže každý občan Ochodnice poskytnúť účinnú prvú pomoc ešte pred príchodom záchranárov. Automatický externý defibrilátor bude prístupný nonstop pre potreby verejnosti na budove Hasičskej zbrojnice obce.

 

Na defibrilátor ZOLL AED Plus, ktorý je inštalovaný v našej obci prispeli sumou 680€ všetci tí občania, ktorí venovali Dobrovoľnému hasičskému zboru v Ochodnici minulý rok svoje 2% dane z príjmu.
Zvyšných 1000 € doplatil Dobrovoľný hasičský zbor zo svojho rozpočtu, za čo im patrí veľká vďaka. Obecný úrad v Ochodnici prispel sumou 570 € na vyhrievanú skrinku s automatickým alarmom pri otvorení.

 

 

Autor: Jaroslav Pitoňák

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: