Pre zlepšenie dopravnej situácie v Žilinskom kraji plánuje zaviesť prímestské autobusové spoje.

Žilinský samosprávny kraj plánuje v spolupráci s autobusovým dopravcom SAD Žilina, a.s. a Moravskosliezskym krajom cestovný poriadok a žiadosť na udelenie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej prímestskej autobusovej dopravy na trase Čadca (SR) – Návsí (CZ). 

"Predpokladaný termín spustenia predmetnej linky je 11. december 2022, kedy by mal vstúpiť do platnosti aj Grafikon vlakovej dopravy 2022/2023. V prvej polovici októbra sa uskutoční aj pracovné rokovanie týkajúce sa spustenia integrácie, v rámci ktorej má ŽSK aj Moravskosliezsky kraj záujem rokovať o obnove zrušeného vlakového spojenia na danom dopravnom úseku Čadca (SK) – Návsí (CZ). Stane sa tak za účasti predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej a zástupcov Moravskosliezskeho kraja," informuje hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.

Uvedené riešenie súvisí so zrušenými vlakovými spojmi na traťovom úseku Čadca (SK) - Mosty u Jablunkova (CZ).

ŽSK pripomienkuje Rámcový návrh Grafikonu vlakovej dopravy

Žilinský samosprávny kraj pripomienkoval Rámcový návrh Grafikonu vlakovej dopravy pre obdobie platnosti 2022/2023. Zástupcom Ministerstva dopravy a výstavby SR, zástupcom ŽSR ako aj zástupcom ZSSK, a. s., boli na parciálnej porade dňa 19. 07. 2022 prednesené všetky pripomienky, ktoré prijal ŽSK od starostov, primátorov a cestujúcej verejnosti. Návrh prináša mnoho zásadných zmien v koncepcii dopravy a v mobilite na viacerých tratiach a nezohľadňuje skutočnú potrebu cestujúcich, ktorí sa potrebujú dostať v danom čase do škôl a do zamestnania.

"ŽSK niekoľkokrát rokoval o novom návrhu GVD so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s., a rovnako ho niekoľkokrát pripomienkoval, pričom všetky pripomienky, vrátane pripomienok starostov, primátor a cestujúcej verejnosti zaslal aj Ministerstvu dopravy a výstavby SR, ktoré je objednávateľom vlakových výkonov v železničnej doprave," hovorí Eva Lacová.

Najväčšie problémy mobility a dopravnej obslužnosti v Žilinskom kraji vníma ŽSK najmä:

 • v nezastavovaní regionálnych rýchlikov v Bytči,
 • v nedostatočnej kapacite trate Žilina – Rajec, ktorú je potrebné zvýšiť vybudovaním výhybne v Rajci a nedostatočnom počte spojov, ktoré je potrebné zvýšiť
 • v rušení sprievodcov na regionálnych tratiach a zavádzaní samoobslužného výpravného systému, ktorý umožňuje kúpu cestovného lístka iba prostredníctvom internetu alebo sms správy
 • v zrušení vlakovej dopravy na traťovom úseku Čadca – Mosty u Jablunkova,
 • v nezastavovaní regionálnych rýchlikov v stanici Kysucké Nové Mesto,
 • v zrušení priamych nadväzných vlakových spojov zo Skalitého do Žiliny, a dlhých prestupných časov v stanici Čadca,
 • v zrušení zrýchlených vlakov v traťovom úseku Žilina – Čadca, ktoré tvorili návoz cestujúcich do firmy Scheffler - jedného z najväčších zamestnávateľov v regióne Kysuce
 • v nezabezpečení vlakových spojov do/z Nemocnice v Liptovskom Mikuláši v smere od/do Popradu.
 • v zavedení prestupných spojov na trati Čadca – Makov v Turzovke
 • v zrušení obojsmerných ranných spojov na trase Prievidza – Horná Štubňa
 • v zastavovaní „na znamenie“ v obci Jazernica, pričom ide o spádovú obec pre 7 obcí

„Pokiaľ ŽSSK nedokáže Žilinský kraj presvedčiť o nevyhnutnosti úprav v prospech obyvateľov a opätovne  nezoberie do úvahy naše argumenty, nezostane nám nič iné ako uvedené problémy zasanovať v rámci prímestskej autobusovej dopravy, v rámci ktorej máme kompetencie, no nie je možné vyriešiť všetko okamžite. Pre zlepšenie dopravnej situácie v Žilinskom kraji však aktuálne riešime z nášho pohľadu ten najväčší problém, a tým sú zrušené vlakové spoje na traťovom úseku Čadca (SK) - Mosty u Jablunkova (CZ). Tento problém začal Žilinský samosprávny kraj riešiť zavedením prímestských autobusových spojov,“ informuje Gabriela Tisoňová, riaditeľka odboru dopravy ŽSK.

autor: redakcia
foto: ŽSK

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: