kajankova kksOtvorená kultúra, úspešné festivaly, viacero nových podujatí, milé stretnutia – aj taký bol rok 2022 s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci.

Na čo sa môžeme tešiť v tomto roku? Aké termíny by ste si mali zapísať, aby ste nevynechali najdôležitejšie kultúrne sviatky na Kysuciach? Prezradí nám to riaditeľka KKS v Čadci pani Silvia Kajanková.

Zhodnotila som ten uplynulý rok správne? Bol taký aj z vášho pohľadu?

Áno, uplynulý rok bol skutočne bohatý na kultúru. V priebehu 12 mesiacov sa nám v spolupráci s inými kultúrnymi, vzdelávacími inštitúciami a samosprávami podarilo usporiadať vyše 170 prezenčných a viac ako 20 online podujatí, či už regionálneho, krajského, celoslovenského ale i medzinárodného charakteru. Nešlo však výlučne len o kultúrne aktivity. Potešiteľný bol nárast vzdelávacej a preventívnej činnosti, v ktorej plánujeme pokračovať i v tomto roku, no a vznikli i nové, inovatívne projekty, ktoré zasahovali do oblasti kultúrneho turizmu a prispeli tak k prezentácii Kysúc i mimo nášho regiónu. Nesmierne nás teší, že sme sa posunuli o nejaký ten krôčik aj v oblasti edičnej a vydavateľskej činnosti, a tiež v oblasti dokumentácie regionálnej kultúry.

Február a marec prinášajú so sebou prípravu viacerých postupových súťaží. Ktoré bude organizácia zastrešovať tento rok?

V spolupráci s Národným osvetovým centrom to budú regionálne postupové súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov ako je ENIKI BENIKI, folklórnych skupín a hudobného folklóru - VIDIEČANOVA HABOVKA a NOSITELIA TRADÍCII, na úseku divadla pôjde o súťaže a prehliadky divadla dospelých BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ, neprofesionálneho divadla mladých FeDiM a tiež súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti ZLATÁ PRIADKA. V umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých to bude HVIEZDOSLAVOV KUBÍN (obvodné a okresné kolá) , v oblasti amatérskej fotografickej tvorby AMFO, neprofesionálnej výtvarnej tvorbe VÝTVARNÉ SPEKTRUM( v tomto prípade regionálna a krajská súťaž) a CINEAMA- prehliadka amatérskej filmovej tvorby. Propozície ku všetkých súťažiam sú vždy v predstihu zverejnené na našich webových stránkach.

Nielen regionálne ale aj národné – takou je Palárikova Raková, divadelný sviatok na Kysuciach. V akom termíne bude tento rok?

Tradične - posledný aprílový týždeň, teda od 23. do 28. apríla.

Na aké predstavenia a kde všade sa diváci môžu tešiť?

Tak ako predchádzajúci ročník, tak i ten tohtoročný bude programovo zostavený tak, aby zaujal mladého i dospelého diváka. Takže okrem súťažných divadelných predstavení, to budú i pohostinné predstavenia určené deťom, žiakom a študentom v rámci regiónu, plánujeme tiež besedy so študentami stredných škôl, workshop pre vedúcich súborov, divadlo na ulici a tiež tradičný sprievod mestom. Našim zámerom je dostať sa, tak ako vlani, do viacerých kysuckých miest a obci a priniesť im kúsok Palárikovej Rakovej. Zatiaľ vieme, že tomu tak bude v obciach Korňa, Vysoká nad Kysucou, Zborov nad Bystricou, Makov a v mestách Krásno nad Kysucou a Kysucké Nové Mesto.
Predpokladám ale, že začiatkom marca budeme mať komplexný program Palárikovej Rakovej a ten predstavíme verejnosti či už formou sociálnych sietí alebo tlačovín.

Vizuálne umenie – výtvarníctvo a fotografia a s nimi spojené štúdiá pri vašom stredisku. Na čo sa môžeme tešiť, prípadne sa zapojiť v tejto oblasti?

Okrem už spomínaných prehliadok a postupových súťaží ako AMFO a VÝTVARNÉ SPEKTRUM, to budú i prezenčné a vzdelávacie podujatia – teda vernisáže, výstavy, workshopy, konzultácie a odborné semináre.

Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus má nepochybne svoje stále miesto pri plánovaní podujatí organizácie. Na čo sa môžu priaznivci tohto žánru tešiť v roku 2023?

V oblasti ľudovej kultúry pôjde o podujatia, ktorých snahou bude prezentácia regionálnych remeselníkov a folklórnych zoskupení, či už prostredníctvom regionálnych obecných a mestských slávností, výstav remeselnej tvorby, formou inovatívnych programom akým budú napr. Zvyky a tradície Kysúc, ktoré plánujeme uskutočniť v spolupráci s Kysuckým múzeom v Múzeu kysuckej dediny, ďalej organizovaním regionálnych festivalov ako 51. ročník FF Ochodnica, ale i nových – vlastných podujatí akými budú MAGNIFIKAT – koncert chrámových zborov, TANEČNÝ DOM so zameraním aj na vzdelávanie a verím, že v tomto roku sa nám podarí usporiadať v spolupráci s folklórnymi skupina aj Katarínsku zábavu. V minulom roku sme začali v spoluprácami s Centrami sociálnych služieb s folklórnymi podujatiami pre seniorov, a tie budú pokračovať aj roku 2023, no a v neposlednom rade to bude dokumentácia – resp. video profily regionálnych remeselníkov a folklóristov.

V tomto roku sa chceme zamerať ale tiež na prezentáciu Tradičnej ľudovej kultúry v regionálnych školských a predškolských zariadeniach, a to formou interaktívnych prednášok a workshopov.

Kysucké kultúrne stredisko získalo aj v tomto roku podporu pre projekt Naše Kysuce. Predstavte ho poslucháčom bližšie.

Projekt Naše Kysuce je pokračovaním rovnomenných projektov uplynulých rokov a bol vytvorený so zámerom osloviť široké spektrum publika a dostať kultúrno – osvetovú činnosť regiónu viac do povedomia ľudí. Ide o vzdelávacie podujatie, ktoré zastrešuje všetky vekové kategórie, a zároveň je zaujímavé aj v umeleckej oblasti. Formou interaktívnych besied a tvorivých workshopov chceme u mladej generácii vzbudiť záujem o regionálnu históriu a nehmotné kultúrne dedičstvo, ale tiež prispieť ku kultivovaniu ich verbálneho prejavu. Projekt je ale tiež určený pedagógom, ktorí sa venujú príprave recitátorov, dramatickej výchove, ale tiež neprofesionálnym výtvarníkom. Novinkou je aktivita pre neprofesionálnych filmárov - odborné workshopy dokumentárnej réžie, ktoré budeme realizovať v spolupráci s Národným osvetovým centrom, a ktorých zmyslom je prepájanie amatérskych záujemcov o dokumentárnu tvorbu s filmárskymi osobnosťami v úlohe lektorov.

Ak by mal niekto záujem o takéto aktivity a nepomestia sa do náplne projektu, je možné, že vás napríklad školy, organizácie oslovia aby ste zabezpečili tú-ktorú prednášku, workshop?

Projekt Naše Kysuce obsahuje presne stanovený počet aktivít, a keďže sme ho považovali za zmysluplný, rozhodli sme sa vytvoriť obdobný projekt, ktorý chceme ponúkať základným, materským a špeciálnym školám ako prierezovú formu vzdelávania: ide o kultúrno vzdelávacie programy so zameraním na regionálnu výchovu a tradičnú ľudovú kultúru, tak aby sme u nich podporili vzťah ku kultúre, ale i poznanie nášho regiónu. Vytvorili sme tzv.. Ponukové listy, v ktorých je presne popísané, čo ktorá aktivita obsahuje a na čo je zameraná.

Takéto ponukové listy budete aj nejako distribuovať?

Budeme písomne i osobne oslovovať všetky základné a predškolské zariadenia v regióne, a tiež budú k dispozícií na našej webovej stránke.

V úvode som spomínala festivaly v minulom roku – jedným z nich bol Medzinárodný filmový festival Etnofilm Čadca, ktorý sa konal na jeseň. Budú nejaké pofestivalové premietania v tomto roku?

Už vo februári to bude pofestivalové premietanie mimo regiónu - v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi, v máji v spolupráci so Žilinskou univerzitou nás v priestoroch univerzity čaká premietanie ocenených filmov festivalu, ktoré bude spojené aj s diskusiou cez leto to určite bude pofestivalové premietanie v Čadci, tak ako vlani, v spolupráci so ZION clubom, tiež v SMER KLUBE 77 v Žiline a záujem majú i ďalšie múzeá v rámci Slovenska, takže príležitosť vidieť víťazné filmy 22. MFF ETNOFILM bude určite veľká...

etnofilm 2022

Najmä Etnofilm dominoval jeseni minulý rok, čo prinesie tá tohoročná?

V októbri  nás čaká 25. ročník Rozprávačského Lodna – národná súťažná prehliadka rozprávačov, a tiež 70. výročie založenia osviet – v rámci ktorého budeme pripravovať po dohode s kultúrnymi zariadeniami v kraji spoločné podujatia, chystáme Tanečný dom – spoločensko – vzdelávacie podujatie pre folklóristov a milovníkov folklóru a tiež MAGNIFICAT- koncert chrámových zborov
a farských spevokolov Kysúc.

O všetkých podujatiach pravidelne informujete. Kde sa teda môžu poslucháči dozvedieť vždy viac z činnosti KKS?

Na našich webových stránkach www.kulturnekysuce.sk, sociálnych sieťach, ale i v tlačovinách...

rozprávala sa Katarína Borisová

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: