kajankova silviaChcete vedieť, aké podujatia pripravuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v tomto roku a kedy sa na ne môžete tešiť? Prehľad tých najdôležitejších v rozhovore s riaditeľkou organizácie pani Silviou Kajánkovou.

Kým sa pustíme do toho nastávajúceho roka a čo nás v kultúre čaká, skúste ešte pár vetami zhodnotiť predchádzajúci rok 2021...

Rok 2021 bol, podobne ako ten predchádzajúci, trochu ako na hojdačke; zvykali sme si na online priestor, potom sme sa zase naštartovali v offline priestore a tak dokola: chvíľu otvorení a chvíľu zatvorení. Malo to však i svoje pozitíva, boli sme nútení byť o niečo viac tvorivejší, akčnejší a hľadať nové a možno niekedy i netradičné spôsoby ako dostať regionálnu kultúru medzi ľudí.

V akých oblastiach kultúry pôsobí KKS v Čadci?

Našim poslaním je záujem a podpora tvorivej činnosti ľudí, vytváranie podmienok pre rozvoj miestnej kultúry a zachovávanie tradícií, a to zahŕňa oblasti ako sú: divadlo detí a dospelých, umelecký prednes, výtvarníctvo, film a fotografiu, folklór a ľudové remeslo, ale tiež občianske vzdelávanie. Pri našom stredisku pracuje niekoľko štúdií, ktoré združujú neprofesionálov z tej-ktorej oblasti. Nič nám nebráni ale v tom, aby sme rozsah svojej činnosti rozširovali a venovali sa napríklad aj dôkladnejšiemu dokumentovaniu a výskumu tradičnej kultúry. No a dôležitá je i väčšia informovanosť, a preto sme sa pustili aj do tvorby podcastov.

palarikova rakova 2021Na aké tradičné podujatia sa môžeme tešiť v najbližšej dobe?

Ja budem v tomto prípade tak trošku všeobecná, nakoľko náš plán aktivít na rok 2022 je doslova nabitý aktivitami a podujatiami, takže ak nás ľudia budú sledovať na našej webovej stránke alebo sociálnych sieťach, tak si určite vyberú. Skutočne sme sa ho snažili zostaviť tak, aby sme v každej oblasti nášho pôsobenia dali a poskytovali priestor nielen na prezentáciu, ale i rozvoj talentu, zručností, vedomostí a schopností.

Určite ale spomeniem 54. Palárikovu Rakovú, 50. výročie folklórneho festivalu Ochodnica, rovnako 50. Beskydské slávnosti, Oslavy Zvrchovanosti a Etnofilm... no a popri tom samozrejme rôzne výstavy ukážok prác regionálnych remeselníkov, vzdelávacie semináre a besedy, výtvarné a fotografické výstavy, workshopy, folklórne podujatia, postupové súťaže ako Hviezdoslavov Kubín, Kysucký mikrofón, Cineama, Vidiečanova Habovka, Eniky Beniky a ďalšie. Skutočne sa máme na čo tešiť.

Koniec apríla väčšinou tradične patrí divadelnému sviatku, ktorým je Palárikova Raková. Bude tak aj tento rok?

Áno, Palárikova Raková sa v tomto roku uskutoční od 24. do 30. apríla, výnimočne začneme v nedeľu programom v obci Raková.

Bude tohtoročná Palárikova Raková niečím iná, výnimočná?

Každý ročník Palárikovej Rakovej je výnimočný. Ten tohtoročný bude spojený s 200. výročím narodenia Jána Palárika, čo sa prejaví hlavne v jeho  programovej štruktúre a rozsahu. Neprezradím viac, pretože, ak sa nám to podarí zrealizovať v takom rozsahu ako sme si naplánovali, tak to bude skutočne veľkolepé a nádherné podujatie.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci je organizátorom nielen regionálnej, ale aj krajskej postupovej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov Výtvarné spektrum. Kedy budú ich výstavy?

Táto súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby je jedinečným podujatím, nakoľko poskytuje amatérskym výtvarníkom priestor na prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej výtvarnej tvorby. S jej prípravami začíname začiatkom jari a už tradične v júni sa uskutoční jej krajské kolo, ktoré býva spojené i s výstavou. Obdobná postupová súťaž avšak pre fotografov je AMFO, no a tá nám začína už v marci na regionálnej úrovni. Ich súčasťou budú nielen výstavy, ale i rozborové semináre, ktoré majú svoje opodstatnenie a sú veľkým prínosom.

V máji a s blížiacim sa letom verme ožijú aj tradičné folklórne podujatia. Spomeňte aspoň niektoré.

V spolupráci s regionálnymi samosprávami pripravujeme detský folklórny festival Kujem, kujem podkovičku koncom mája, v júni to bude Svätojánsky jarmok, potom Goralské a Kopaničiarske slávnosti. V júli zasa 50. výročie folklórneho festivalu Ochodnica, Oslavy Zvrchovanosti a v druhej polovici prázdnin 50. Beskydské slávnosti a o mesiac neskôr folklórne slávnosti v Zborove nad Bystricou. No a koncom roka to bude Kysucké pocešene spojené s Katarínskou zábavou.

ff ochodnica

Na jeseň sa najmä v Čadci bude konať už 22. ročník Etnofilmu. Objasnite najskôr ten názov – ETNOFILM – čo to je?

ETNOFILM je medzinárodné filmové bienále dokumentárneho, etnologického filmu, ktoré sa koná v regióne Kysúc už od roku 1980. Ide o medzinárodnú súťaž, ktorá prepája etnológiu s inými oblasťami umenia, čo mu dodáva punc výnimočnosti. Vlastne ako jediný na Slovensku sa venuje vizuálnej antropológii a prezentuje filmy, ktoré zaznamenávajú našu sociálnu a kultúrnu rôznorodosť a tak zvyšujú aj povedomie o potrebe jej ochrany.

etnofilm

Čo je najdôležitejšie pri príprave podujatia takéhoto rozsahu?

Nadšenie, inšpirácia a vôľa. A samozrejme dobrý pracovný tím a množstvo spoluorganizátorov a partnerov, ktorí zdieľajú naše nadšenie a sú ochotní ísť do toho s nami naplno. A ak sú takí aj medzi čitateľmi, radi ich medzi seba privítame.

Týmto filmovým bienále ale rok nekončí. Čo pripravujete na konci novembra a v poslednom mesiaci tohto roku?

Koniec roka má byť veselý, oslavný, ale mal by byť i poďakovaním, no a v takom ponímaní budú i naše aktivity: spomeniem napr. Kysucké pocešene – prehliadku kysuckých folklórnych skupín spojenú s tradičným remeselníckym trhom, ktorú zavŕši tradičná Katarínska zábava, vernisáž regionálnych výtvarníkov, výtvarná súťaž pre deti predškolského veku s Mikulášskou tematikou a určite i Vianočná zbierka, ktorú sme organizovali i v predchádzajúcom roku.

Súčasná situácia ohľadom pandémie nie je pre kultúru príliš priaznivá. Myslí sa pri príprave podujatí aj na alternatívnu realizáciu napríklad online formou?

Samozrejme, či už bude alebo nebude pandémia, online priestor v kultúre sa čoraz viac tlačí do popredia, a preto i naďalej plánujeme pokračovať v aktivitách ako sú rozhovory, videá, podcasty, súťaže, workshopy a podobne. Napríklad Etnofilm bude za akejkoľvek situácie aj v online forme, aby sme oslovili čo najväčší počet divákov.

V tomto krátkom rozhovore sa určite nedajú spomenúť všetky podujatia... akým spôsobom sa naši čitatelia môžu dozvedieť viac?

Určite na našej webovej stránke www.kulturnekysuce.sk a tiež na sociálnych sieťach, takže ak si nás pridajú medzi svojich priateľov, tak budú pravidelne dostávať informácie o našich podujatiach, môžu si pustiť naše podcasty na témy umenia a kultúry, pozrieť si videá o našich regionálnych remeselníkoch, folkloristoch alebo sa zapojiť do súťaží a obdobných aktivít. Takže, ak máte tvorivého duch a chcete ukázať svoj talent, tak nás určite kontaktujte a spolupráca môže začať.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: