testovanieZisťovali sme, ako sa pripravujú a s čím sa potýkajú obce a mestá na Kysuciach. Sťažujú sa na nedostatok informácií a stále meniace sa pokyny. Uvádzajú, že čo platilo včera sa na druhý deň musí urobiť ináč.

Množstvo nezodpovedaných otázok a neustále zmeny vykonávacích predpisov vrátane skrátenia celoplošného testovania sú veci, s ktorými sa musia vysporiadať v týchto dňoch všetci starostovia a primátori. Nie všetko ide hladko. Samosprávy musia vo vlastnej réžii hľadať aj zdravotnícky personál alebo ochranné pomôcky či vykonať dezinfekciu.

Celoplošné testovanie sa uskutoční od 31. októbra do 1. novembra a od 7. do 8. novembra 2020

Testovanie sa zároveň oproti avizovaným termínom skráti o jeden deň, uskutoční sa počas víkendov od 31. októbra do 1. novembra a od 7. do 8. novembra, vždy v sobotu a v nedeľu.

Odberné miesta budú ľuďom k dispozícii od 7.00 do 22.00 hod. Posledný výter v danom dni urobia zdravotníci už o 21.30 hod., aby stihli testy vyhodnotiť.

 

Krásno nad Kysucou

"V meste Krásno nad Kysucou sme začali s prípravou už minulý týždeň, kedy sme vytypovali priestory pre odberné miesta. Mesto sa snaží zabezpečiť všetko tak, aby tento víkend prebehlo všetko k spokojnosti našich obyvateľov ako i zdravotníkov a celého odberného tímu.

Najväčší problém je v nedostatku informácií a pokynov, ktorých je málo a menia sa každý deň, čo platilo včera sa musí na druhý deň urobiť ináč. Preto sa mesto rozhodlo, že pripraví samo vo svojich možnostiach zdravotné tímy, administratívne tímy, vybaví priestory ochrannými pomôckami a zabezpečí stravu. Obvolali sme všetkých možných ľudí, ktorí nám vedeli pomoc a majú kvalifikácie. Pripravili sme zdravotné tímy na odberné miesta minimálne 20 zdravotníkov, ktorí spĺňajú kritéria a prediskutovali sme s nimi ich zapojenie sa do tímu a poskytli sme tieto zoznamy krízovému štábu v rámci Žilinského kraja.

Snažíme sa pripraviť všetko tak, aby v sobotu ráno mohli príslušníci armády doniesť sady testov, ktoré jediné nevie mesto zabezpečiť a mohli začať pracovať s tým, že budú zabezpečený ochrannými pomôckami a ďalším materiálom ako i občerstvením a jedlom počas celej 16 hodinovej smeny.

V meste Krásno máme 6 odberných miest, počet je zhodný s volebnými okrskami, ale umiestnenie sme museli vo väčšine prípadov upraviť vzhľadom na špecifické podmienky odberných miest. Tak ako je atypická volebná miestnosť v miestnej časti Zákysučie, ktorá býva v reštaurácii, teraz bude pred reštauráciou na letnej terase. Ďalším zvláštnym miestom možno bude futbalový štadión, kde bude odberné miesto v hale bowlingovej dráhy. Nové bude i odberné miesto na námestí pred kultúrnym domom kde odmerné tímy budú sedieť v drevených predajných stánkov, ktoré používame počas jarmokov a kultúrnych podujatí na predaj suvenírov. Odborné miesto bude i na základnej škole ale občania budú v exteriéri a budú vybavovaní cez okná budovy základnej školy a takýto istý postup bude i u odberných miestach v základnej škole Kalinov a materskej školy Blažkov. Vo viacerých prípadoch musíme urobiť technické zabezpečenie pre čakajúcich na výsledky ako i prípadné úpravy nástupnej výšky pod oknami a iné technické veci, ktoré v súčasnosti riešime. Vedenie mesta je schopné všetko zabezpečiť podľa najlepšieho vedomia a svedomia tak, aby všetci, ktorí budú chcieť byť testovaní, mohli sa otestovať.

Preto budeme vypisovať približné časy podľa jednotlivých ulíc, prípadne súpisných čísiel a počas soboty a nedele ich budeme informovať o čakacích dobách na jednotlivých stanovištiach pomocou mestského rozhlasu alebo aplikácie do mobilných telefónov," informoval nás primátor mesta Ing. Jozef Grapa.

covid test1

Čadca

O testovaní nás informoval primátor mesta Milan Gura: "Obyvatelia mesta Čadca môžu podstúpiť dobrovoľné testovanie na Covid-19 na ľubovoľnom odbernom mieste bez ohľadu na trvalý či prechodný pobyt. Prosíme obyvateľov, aby uprednostnili odberové miesta čo najbližšie k svojmu bydlisku."

Zoznam odberových miest na celoplošné testovanie v meste Čadca:

 • Sála pri futbalovom ihrisku Horelica,
 • ZŠ Podzávoz,
 • ZŠ Milošová u Prívary,
 • Dom kultúry,
 • ZŠ M. R. Štefánika,
 • ZŠ Komenského,
 • ZŠ Rázusová,
 • Športová hala (Ul. Športovcov)
 • Tribúna na futbalovom ihrisku
 • Mestské kúpalisko

Odberové miestnosti s možnosťou parkovania: Športová hala na ul. Športovcov, Tribúna na futbalovom ihrisku ul. Športovcov, Mestské kúpalisko.

Dunajov

"Obec Dunajov sa intenzívne pripravuje na testovanie COVID - 19. Svoju činnosť koordinujeme spolu so zástupcom MO SR - vojenského pluku Žilina p. STOILOM. Testovanie v našej obci prebehne v sobotu a nedeľu v čase od 7, 00 do 22,00 hod. v jednom obvode s odberným miestom - budova Kultúrneho domu Dunajov," hovorí starostka obce Dunajov Milada Chlastáková.

Povina

"Dnes o 9:00 máme stretnutie s DHZO Povina, ideme zariaďovať telocvičňu na celoplošné testovanie, prenosíme stoly a stoličky zo ZŠ, pripravíme odpadkové koše, dezinfekcie, plexi zábrany pre administratívnych pracovníkov, informačné smerové tabule. Okrem interiérového vybavenia sme riešili ešte ďalšie osvetlenie okolo telocvične, aby sme zabezpečili bezpečný vstup a výstup z telocvične a internet. V prípade, že sa pred telocvičňou bude tvoriť rada, budeme občanov Poviny informovať aj cez bezplatnú mobilnú aplikáciu Povina, aby ešte zostali doma, či prišli neskôr," uvádza Alena Dudeková, starostka Poviny.

"V rámci posledných dní sme mali deficit informácií zo strany vlády. Cez Zmos sme upozorňovali na rôzne otázky, ktoré sa nám vynárali v priebehu príprav. Chcem sa poďakovať Zmosu a všetkým kolegom, lebo to, že dnes máme všetko pripravené na celoplošné testovanie, je najmä ich zásluha.

V našej obci je 902 ľudí od 10-65, ktorí by sa mohli testovať. No prichádzajú nám správy a dopyty aj od ľudí z iných časti regiónu, či sa môžu prísť k nám otestovať."

covid test2

V Rudinke sa testovať nebude!

"Obec dostala pokyny, že sa má pripraviť na vytvorenie odberového miesta v obci. Bola vykonaná rekognoskácia v Rudinke s vojakmi a následne sme dostali vyjadrenie, že testovanie v Rudinke bude v jednom dni. Obec zabezpečila všetko potrebné po materiálovej i organizačnej stránke. Tiež zabezpečila lekára na testovanie. V súlade s pokynmi sme informovali občanov rozhlasom o termíne testovania. Následne sme dostali telefonickú info od vojakov, že testovanie v Rudinke nebude - občania obce majú navštíviť pracovisko v susednej obci Rudina. Starostka obce Rudina o tejto situácii do včera nevedela. Nie je nám jasné, prečo sa u nás testovať nebude, keď obec zabezpečila všetko potrebné. Potrebovali sme iba dodať testy, dva ochranné plášte a zabezpečiť prítomnosť vojaka a policajta. Ak toto nevieme zabezpečiť, tak potom sa "najväčšia logistická operácia v dejinách ozbrojených síl SR" z pohľadu občana obce Rudinka javí ako zmätočná a odfláknutá.

Obec má registrovaných 300 občanov pripadajúcich na testovanie. Pritom bývajú v obci mnohí ďalší, ktorí sú prihlásení na trvalý pobyt v Žiline a chystali sa k nám na testovanie. Pôvodne vybraný jeden deň na testovanie v obci bol primeraný a odôvodnený a počet plne vyhovuje na rozvinutie odberového miesta. Takto ale ľudí sústredíme v Rudine do jedného miesta, kde to bez dlhého čakania nepôjde..." uvádza starosta obce Rudinka Viliam Michel.

Kysucký Lieskovec

Celoplošné testovanie na COVID-19 na území obce bude prebiehať nasledovne:

Odbery sa budú vykonávať podľa súpisných čísel domu a to počas dvoch dní 31.10.2020 v sobotu a 1.11.2020 v čase od 7:00 do 21:30

 • V sobotu 31.10.2020 budú pretestovaní občania z čísel domov 1 až 425
 • V nedeľu 01.11.2020 budú pretestovaní občania z čísel domov 426 až 880

Odporúča sa dodržiavať nasledovný časový harmonogram, aby sa predišli zbytočnému čakaniu.

Raková

Starosta Rakovej Anton Heglas o testovaní hovorí: "Úlohy ktoré mala zabezpečiť samospráva sú splnené." Odberové miesta budú v:

 • kultúrnom dome Jána Palárika,
 • Základnej škole Milana Mravca,
 • Telocvični a v elokovanom pracovisku školy. Raková - Trstená.

Olešná

"V obci Olešná naplno pracujeme na prípravách celoplošného testovania. Vojakmi boli schválené 2 odberné miesta na testovanie v priestoroch Základnej školy Olešná – Polgrúň. Tieto miesta vyhovujú bezpečnosti, prístupu občanov a možnosti parkovania aut. Vypracovali sme oznam pre občanov, z ktorého sa môžu dozvedieť čas určený pre jednotlivé lokality, aby bolo testovanie zabezpečené priebežne. Tento oznam sme zverejnili na webovej stránke obce, priebežne ho hlásime v obecnom rozhlase. Do lokalít, ktoré nie sú pokryté rozhlasom bol oznam distribuovaný do domových schránok, tiež bol zverejnený na informačných tabuliach v obci.

Medzi najväčšie problémy patrí zabezpečenie dezinfekcie a ochranných pomôcok, ktoré sú potrebné k testovaniu. Štát nezabezpečil stravu ani pitný režim pre personál, ktorý sa zúčastní na testovaní. Tak isto sa často menia podmienky: z 3 dní sa bude testovať 2 dni, posunul sa čas testovania. Na odberných miestach je potrebné zabezpečiť aj osvetlenie priestorov, keďže bude testovanie prebiehať do 22.00 hod.

Testovanie prebehne 31.10.2020 a 01.11.2020 v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod. v 2 odberných miestach v priestoroch Základnej školy s MŠ Olešná – Polgrúň. Testovania sa aktívne zúčastnia aj členovia DHZ, na ktorých pri odmeňovaní štát stále zabúda," informoval nás Štefan Cudrák, starosta obce Olešná.

covid test3

Nová Bystrica

Starosta obce Nová Bystrica Jozef Balačin o naplánovanom testovaní v obci hovorí: "V našej obci sa 1. kolo celoplošného testovania uskutoční počas dvoch dní (sobota, nedeľa), t. j od 31.10. do 1.11.2020. Ďalšie kolo sa uskutoční o týždeň na tom istom mieste."

V obci budú zriadené dve odberné miesta:

 • Odberné miesto sa bude nachádzať v priestoroch Amfiteátra pri futbalovom ihrisku.
 • Odberné miesto sa bude nachádzať v priestoroch Hasičskej zbrojnice v miestnej časti Vychylovka - Pavelkovia.

Zborov nad Bystricou

"Odberné miesto sa bude nachádzať v priestoroch Sály obecného úradu. Test bude možné absolvovať na odbernom mieste v čase od 07.00 do 12.00 h, od 13.00 do 17.00 hod. a od 17.30 do 22.00 h.

V obci bol určený časový harmonogram podľa súpisných čísiel domov, ktorý je zverejnený na webovej stránke obce, úradnej tabuli pred obecným úradom a je prístupný v obchodoch potravín a to: Potraviny u Jedináka, Supermarket Jednota, Koruna Centro, Koruna u Benčíka a Potraviny Dráb u Kocifajov, kde si obyvatelia môžu pozrieť čas, kedy sa môžu prísť otestovať," uvádza starosta obce Juraj Hlavatý.

 

Autor: redakcia
Foto: Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: