Elektroinštalácie

Kompletné riešenie elektroinštalácií rod. domov, bytov, rekonštrukcie el.inštalácií, opravy porúch, montáž bleskozvodov, práca na el. zariadeniach.
Mesto: Čadca

Revízia elektrických zariadení, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení.
Mesto: Čadca