Výroba vrchného ošatenia.
Mesto: Krásno nad Kysucou

 

Firma: Paulusová Iveta - salón Zoja
Adresa: Sídlisko Struhy 1413, 023 02, Krásno nad Kysucou
Telefón: +421 903 483 462