mudr halekDom v ktorom zrejme býval MUDr. Hálek dnes už nestojí. Prečítajte si o osude nielen domu, ale aj o pôsobení tohto lekára na Kysuciach.

Na starých fotografiách dnešnej Palárikovej ulice v Čadci, vidíme oproti židovskej synagóge, takmer priamo cez ulicu, špecifickú širokú prízemnú budovu. Stihol ju síce rovnaký osud ako synagógu - bola zbúraná - ale stojí za to si ju v krátkosti pripomenúť.

Premeny budovy v priebehu rokov

Na najstarších záberoch zo začiatku 20. storočia je budova bohato ozdobená – plastické nárožné piliere, zvýraznený stredný trakt zo strany ulice s nápisom, ktorý je dnes ťažké identifikovať. Vysoké okná s dekoratívnymi rímsami a špaletami, dokonca i zvláštne striešky nad oknami i nad vstupmi z ulice. Na neskorších fotografiách z obdobia 1. československej republiky už vidíme postup doby a ústup od prílišnej dekoratívnosti – plastické striešky boli odstránené, potom i všetky piliere vystupujúce nad rímsu strechy.

A v poslednom období po 2. svetovej vojne, kedy v budove sídlilo riaditeľstvo OÚNZ, pľúcne a kožné oddelenie, je to už nevzhľadná a nie príliš udržovaná stavba, na ktorej už iba odborník vidí stopy po pôvodnej bohatej výzdobe. Aj táto malá budova bola vzácnym zrkadlom meniacej sa doby – od starých čias Rakúsko-Uhorska so svojou nevyhnutnou noblesou a dekoratívnosťou, cez obdobie modernejšej prvej československej republiky so silnými vplyvmi funkcionalistickej strohej architektúry, až po povojnové „socialistické“ obdobie, ktoré akoby nevedelo čo s historickými budovami robiť, ako sa o ne starať – preto ich aj dosť skončilo svoju púť zbúraním.

halkov dom cadca 60 rokyBudova v 60. rokoch


MUDr. Ivan Hálek v dome býval v rokoch 1901-1905

halek s manzelkouHálek s manželkouV spomínanej budove, podľa niektorých informácii, býval za svojho krátkeho pobytu v Čadci v rokoch 1901-1905, známy český lekár a dobrodinec MUDr. Ivan Hálek (1872-1945). Keďže bol synom významného básnika Víťezslava Hálka, zdedil po otcovi i literárny talent a vo svojich zápiskoch z Kysúc zaznamenal veľa cenných postrehov, okrem iného aj o svojom bývaní:

„V Čadci som býval temer v susedstve krčmy. A tak všetko to, čo súvisí s konzumom alkoholu, mal som akosi z prvej ruky... hlúčiky ako ich vždy krčma vyvrhla, defilovali potom s opitým spevom a hurhajom popred moje obloky... O chvíľu som vídal obyčajne tieto spité páriky alebo hlúčky na chodníku, ktorý oproti mojim oblokom viedol do vrchov.“

Táto lokalizácia polohy, by sa vcelku hodila na spomínaný dom, oproti ktorému popri synagóge skutočne už dávno viedol chodník do vrchov – do osady Krkoškovci a Husárikovci. Dom i v neskoršej dobe slúžil zdravotníckym účelom a to by mohol byť ďalší dôvod potvrdzujúci indíciu, že práve v ňom MUDr. Hálek býva. Na 100% to dnes potvrdiť asi nevieme, ale pôsobenie MUDr. Hálka v Čadci a na Kysuciach je tiež dobré si pripomenúť.


Ako sa mladý 29-ročný doktor Hálek na Kysuce dostal?

V jeho rozhodovaní zohralo úlohu viac faktorov, jedným z nich bol silný vplyv myšlienok veľkého ruského spisovateľa Tolstoja. Hálek patril do generácie ovplyvnenej Tolstojom – znechutenej spolu s ním z vyspelej civilizácie a hľadaním ideálu života v chudobe, prostote a jednoduchosti obyčajného ľudu.

Tolstoj sa snažil svoj postoj aj deklarovať životom medzi obyčajnými ľuďmi v Jasnej Poľane – viac či menej úspešne. Spomedzi Hálkových priateľov najväčším obdivovateľom ruského spisovateľa bol lekár Dušan Makovický, ktorý sa potom aj stal Tolstojovým osobným lekárom. Makovický bol od roku 1894 lekárom v Žiline a Hálkovi radil, aby si za miesto svojho pôsobenia zvolil práve Kysuce. Keď Hálek 1.11. 1901 prišiel do Čadce, Makovický ho privítal na Kysuciach slovami: „Budeš tu bývať medzi dobrým a neskazeným ľudom.“


Hálek tu pôsobil štyri roky

Počas štyroch rokov svojho pôsobenia mal doktor Hálek najlepšiu možnosť tento ľud zblízka detailne pozorovať a poznávať. Realita „dobrého a neskazeného ľudu“ sa však veľmi rýchlo rozplynula (a s tým aj vplyv Tolstoja). To čo Hálek na Kysuciach v skutočnosti našiel, bola nesmierna zaostalosť a bieda. O tejto situácii výstižne hovorí citát z jeho knihy Zápisky lekára:

„Keď lekár z USA, ktorý sa zaujímal o spôsob života a bývania európskych prisťahovalcov v ich starej domovine, zazrel ich ľudské príbytky v jednej hornotrenčianskej doline, vyhlásil, že americkí Indiáni bývajú kultúrnejšie. A slovenský lekár z Liptova, ktorý bol u mňa hosťom a navštevoval so mnou mojich pacientov, ma uisťoval, že medzi hospodárskou a kultúrnou úrovňou Liptova a horného Trenčianska je rozdiel aspoň jedného storočia...“

palarikova ulica 1930Časť Palárikovej ulice okolo roku 1930, vpravo Palárikov dom

Bieda a zaostalosť išla ruka v ruke s alkoholizmom, ktorý ako „výdobytok civilizácie“ systematicky ničil celú populáciu. Biedny ľud, o ktorý sa akoby nikdy nikto nezaujímal, nachádzal v alkohole jediné chvíľkové zabudnutie a „potešenie“. Vzdelanosť a osveta medzi ľuďmi bola na najnižšej možnej úrovni, povery a ľudské bájky od výmyslu sveta boli jedinou múdrosťou. Alkohol spôsoboval telesnú i duševnú zaostalosť a zakrpatenie, neustála bieda ľudí a utrpenie ich robili flegmatickými. Každé piate dieťa pri pôrode umieralo, takmer každé druhé dieťa zomieralo do prvého roka života, ale bralo sa to ako samozrejmosť a nevyhnutnosť – veď tých detí bolo aj tak ako smetí...

Hálek pracoval na Kysuciach ako praktický lekár, ale tiež šíril osvetu medzi ľudom slovom i literatúrou. V roku 1903 sa k nemu do Čadce prisťahovala i jeho mladá manželka Louisa, ktorá mu bola pomocou v práci medzi ľudom. Život vzdelaného lekára a rozhľadeného človeka bol v ostrom kontraste s tým, čo bolo zaužívané medzi bežným ľudom. Nasledovný citát z knihy Zápisky lekára to vystihuje:

Vrátil som sa z dediny od chorého. Kočiš, čo ma priviezol, nasledoval ma až do izby, a zatiaľ čo som ukladal veci, pozorne sa rozhliadal.
„Ale ani cigarky nevidieť u toho nášho pána doktora,“ vravel sugestívne.
„Nie som fajčiar.“
„Ale trúnok hádam užívajú?“
„Nie veru, nepijem ani trúnok.“
Pozerá sa nedôverčivo a spýtavo a konečne povie:
„Ale sú predsa kresťan katolík?“

okresny urad 1930Budova okresného úradu v roku 1930

Odsťahovanie z Kysúc

Pôsobenie MUDr. Hálka v Čadci bolo krátke a už v roku 1905 sa odsťahoval do Žiliny, kde sa uvoľnilo miesto v ordinácii po MUDr. Makovickom, ktorý odišiel do Jasnej Poľany za Tolstojom. V kontakte s Kysucami i s celým severozápadným Slovenskom však MUDr.Hálek ostal po celú svoju profesionálnu kariéru. Po vzniku Československej republiky sa stal vládnym referentom verejného zdravotníctva na Slovensku a tiež poslancom československého národného zhromaždenia.

V roku 1922 založil detskú nemocnicu v Bytčici pri Žiline a stal sa jej primárom, neskôr sa vzdal aj poslaneckého mandátu, aby sa plne venoval svojej lekárskej práci. Po vzniku vojnového Slovenského štátu bol v roku 1939 prepustený zo štátnej služby a kraj, ktorý mu prirástol k srdcu a kde pôsobil 38 rokov bol prinútený opustiť. S podlomeným zdravím sa vrátil do Prahy, kde sa počas vojny v ústraní živil ako prekladateľ a pred koncom vojny, 17.februára 1945 v Modřanoch pri Prahe zomrel.


Nemocnica po ňom kedysi niesla meno

Dom, v ktorom MUDr. Hálek v Čadci pravdepodobne býval, bol zbúraný a tak dnes jedinou pamiatkou na jeho pobyt je busta v areáli Kysuckej nemocnice v Čadci. Nemocnica v minulosti niesla meno MUDr. Hálka a bola v nej i jeho pamätná izba. V Čadci sa pravidelne konávali Hálkove lekárske dni, v posledných rokoch bola snaha po niekoľkoročnej prestávke toto odborné stretnutie opäť oživiť.


Hálkove knihy stoja za prečítanie

Okrem vykonanej praktickej lekárskej práci v Čadci a okolí, ostali po MUDr. Hálkovi vzácne literárne spomienky na jeho pôsobenie v tomto kraji. Knihy Zápisky lekára a Kysuce určite stoja za prečítanie každému, kto má záujem lepšie poznať históriu a identitu tohto rázovitého kraja a jeho obyvateľov.

Ing. arch. Radoslav Stráňava

Citáty z kníh:
HÁLEK, Ivan: Zápisky lekára. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1960. 140 s.
HÁLEK, Ivan: Kysuce. Zlatý fond denníka SME 2008
Fotografie: Zlatý fond denníka SME 2008, ČADCA, monografia mesta, 2005 a archív autora

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: