richtari oscadnica zoznamZapĺňajú sa ďalšie biele miesta našej bohatej slovenskej i regionálnej histórie

Spolupráca čadčianskych matičiarov a múzejníkov priniesla svoje ovocie. Podarilo sa obzor regionálnej histórie znova posunúť dopredu. Ešte v roku 2014 inicioval na Žilinskom samosprávnom kraji vtedajší riaditeľ úradu Pavol Holeštiak historický výskum zameraný na mapovanie richtárov a obecných úradníkov vybraných kysuckých obcí od najstaršej histórie chronologicky až po súčasnosť. V rámci čoho svoju pozornosť zamerali medzi prvými na obec Oščadnica.

Predstavenie výsledkov výskumu

richtari oscadnica zoznam2Uplynulý utorok výsledok dlhoročného výskumu verejne predstavili činiteľom obce Oščadnica zástupcovia spomenutých inštitúcií a to historik Mgr. Martin Turóci, PhD. a PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., RSc., ktorí sú zároveň autormi tohto pozoruhodného 8-ročného výskumu.

Samotný pomerne obsiahly dokument slávnostne odovzdali v priestoroch Obecného úradu v Oščadnici starostovi obce Mariánovi Plevkovi. Ide o vypracovaný zoznam oščadnických richtárov (vrátane predsedov MNV, starostov), poslancov a ďalších historických obecných úradníkov zoradený chronologicky od najstarších známych období až po súčasnosť. Zoznam richtárov zviazaný do knižnej formy a tiež uložený v elektronickej podobe na DVD nosiči obsahuje desiatky mien prvých mužov obce, ich zástupcov – podrichtárov, ako aj rozličných obecných úradníkov – boženíkov, notárov a ďalších, ktorí sa v minulosti podieľali na správe a formovaní Oščadnice.

Pri slávnostnom odovzdaní Pavol Holeštiak povedal: „Tešíme sa z konkrétnych, doložených výsledkov tohto bádania. Sme presvedčení, že vypracovaný zoznam oščadnickách richtárov a obecných úradníkov rozšíri poznanie obecnej a regionálnej histórie. Iste sa stane dobrým podkladom pre každého, kto sa bude chcieť dozvedieť nové informácie z minulosti obce, či o svojich predkoch. Je dobrým pomocníkom aj pri spracovaní modernej monografie obce či ďalších konkrétnych historických štúdii.“ Najstaršieho známeho, hodnoverne doloženého richtára Oščadnice sa podarilo objaviť pod menom Ján Kucharčík ešte z roku 1658.

richtari oscadnica zoznam3Pavol Holeštiak odovzdáva dar publikácie Richtári a ďalší činovníci obce Oščadnica

Želaním autorov do budúcnosti ostáva, aby vypracovaný súpis podnietil k ďalšiemu výskumu tejto témy a napĺňal hrdosťou na naše dejiny. Výhodou je, že sa môže postupne dopĺňať o ďalšie historické osoby pri objavovaní nových listín a historických dokumentov, čím sa podarí zaplniť ďalšie biele miesta dejín obce i Kysúc.

Najnovšie plánujú Pavol Holeštiak a Martin Turóci pokračovanie odborného výskumu v tomto smere, tento raz chcú spracovať Čadcu a Starú Bystricu.

Text a snímky: RED

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: