odhalenie pomnika zborovDňa 02.11.2019 v Obci Zborov nad Bystricou odhalili pomník miestneho partizána p. Františka Potočára, ktorý tragicky zahynul rukou nemeckých okupantov dňa 15.10.1944 vo veku 24 rokov.

Dušičkový víkend patril v prvom rade Sviatku Všetkých svätých a Pamiatke zosnulých. Mnohí spoluobčania tak strávili deň na cintoríne, zahĺbení v spomienkach na tých, ktorí ich navždy opustili. Položili veniec na hroby, či priniesli čerstvé kvety. Blikajúce sviece vytvárali atmosféru ticha i pokoja a na mnohých ľudských tvárach sa objavovali slzy smútku, ktoré sa vytvárali pri spomienke na blízkych, ktorí už nie sú medzi nimi.

Je veľmi dôležité poznať svoju minulosť, minulosť svojej obce, svojho regiónu i svojej vlasti. Nie nadarmo sa hovorí, že dejiny sú učiteľkou života. Veď, keď budú naše deti poznať históriu a jej podstatu, budú sa vedieť v budúcnosti správne rozhodovať a môžu sa vyvarovať chybám, ktoré mnohých z nás pripravili v minulosti o tých najbližších.

zborov odhalenie pomnika 006

V Zborove nad Bystricou sa nezabúda na minulosť a dôkazom toho je i sobotňajšie odhalenie pomníka miestneho partizána, ktorý nedobrovoľne odišiel z tohto sveta za to, že chcel bojovať za slobodu a neprávosť. Na miestnom cintoríne sa zhromaždilo množstvo ľudí, ktorí prišli vzdať úctu človeku, ktorý svoj život položil za nás všetkých, a ktorý ostáva v našich spomienkach. Autorom obnoveného pomníka je architekt Stanislav Mikovčák, ktorý spoločne so starostom obce Jurajom Hlavatým odhalil toto dielo. Starosta obce sa vo svojom príhovore na chvíľu vrátil do minulosti a prečítal pár riadkov z kroniky, ktorá zachytáva udalosti z obdobia, keď p. František Potočár prišiel o život.

odhalenie pomnika zborov 1

Atmosféru sviatočného popoludnia umocnil i miestny pán farár Peter Škor, ktorý pomník požehnal a svojimi slovami z evanjelia duchovne povzbudil rodinu i všetkých prítomných.

Nikto z nás by nemal zabúdať na to, koľko životov padlo za to, aby sme dnes mohli žiť v pokoji, bez vojny a útrap.

autor: Milana Galganková
foto: Zborov nad Bystricou, redakcia

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: