námestie2Tohtoročný Silvester obec Čierne ako jedna z mála obcí na Slovensku výnimočne nový rok oslavuje dvakrát. 

Prvá oslava býva po ďakovnej svätej omši na Námestí sv. Ignáca z Loyoly pri farskom kostole.

Tento rok tu našich spoluobčanov vítala Ľudová hudba Kováčovcov z Novej Bystrice. Program ďalej pokračoval vystúpením domácej folklórnej skupiny Ozvena a ľudovej hudby z Miestnej základnej organizácie Jednoty dôchodcov. Ďalej nasledoval príhovor a prípitok starostu obce a tradičný ohňostroj. Tá druhá oslava čakala všetkých návštevníkov o polnoci na Trojmedzí. Tak ako sa tu stretajú hranice troch štátov, tak sa tu už po 10-krát stretli občania z tohto prihraničného regiónu, ale i z iných regiónov Slovenska, Poľska a Českej republiky.

Zo slovenskej strany turistickú trasu každoročne označia živým plameňom členovia turistického klubu AHA Čierne. Táto vedie od kostola sv. Petra a Pavla, prechádza cez vrch Valy a končí na Trojmedzí. Niektorí turisti, nadšenci prišli aj po novej ceste – „Ceste priateľstva“, ktorú obec Čierne vybudovala s poľským partnerom Gminou Istebna v uplynulom roku. Táto cesta výrazne pomohla k rozvoju turistického ruchu, tu na severe Slovenska. Tým sa tu zároveň zrealizoval aj krásny turistický okruh cez tri štáty Európy.

Tento rok všetkých účastníkov na Trojmedzí pozdravili a privítali aj predstavitelia samospráv, starostovia obcí. Za obec Čierne Pavol Gomola, za obec Hrčava Marek Sikora, za Gminu Istebna Lucia Michalek.

A potom už nasledovali medzinárodné gratulácie, ktoré smerovali aj k občanom týchto troch štátov. Ľudia, ktorí tu žijú vyznávajú také krásne hodnoty, ako je mier, priateľstvo a spolupráca. Radi sa počas roka navzájom navštevujú. Preto bývajú aj tieto medzinárodné stretnutia úprimné a veľmi srdečné.

Veľkým prekvapením bolo aj vystúpenie detskej folklórnej skupiny „Malá Jatelinka“ z poľského Koniakowa.

Teplo sálajúce z vatry a spev vniesli radosť a svetlo do sŕdc všetkých, ktorí tu prišli vychutnať čaro tejto silvestrovskej noci.

Ďakujeme pracovníkom Obecného úradu Čierne, Technickým službám Čierne, Turistickému klubu AHA Čierne, členom Jednoty dôchodcov Čierne a folklórnej skupine Ozvena za zabezpečenie silvestrovských osláv.

Pavol Gomola, starosta obce 
a poslanci obecného zastupiteľstva

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u:

Môže vás zaujať