supersenior kniznica 006Kysucká knižnica v Čadci každoročne odmeňuje aktívnych seniorov, ktorí počas roka prečítajú najviac kníh. Tohtoročná víťazka pani Irena Šusteková prečítala 445 kníh.

Mesiac október prináša tradične nádherné babie leto a je obdobím, keď svoju pozornosť v zvýšenej miere zameriavame na starších ľudí, vzdávajúc úctu ich životu. Príjemné slnečné popoludnie prialo skôr narodeným, ktorí sa vybrali na prechádzku a návštevu knižnice. Vo štvrtok 24. októbra 2019 pre nich Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravila malú slávnosť. Najaktívnejší skôr narodení čitatelia a klienti centier sociálnych zariadení pre seniorov v našom meste a okolí boli pozvaní na vyhodnotenie čitateľskej súťaže pod názvom „Supersenior roka 2019“.

V úvode stretnutia sa krátkym hudobným pozdravom a spevom predstavili žiačky Základnej umeleckej školy Jozefa Potočára v Čadci Eliška Pytliaková a Anna Letová pod vedením pani učiteľky Aleny Gavlasovej. Báseň Anny Gajdošovej - Škulavíkovej „Ľudia“ zarecitovala pani Mária Lešanovská. Verše, hudba, spev a ľudové piesne v sprievode heligónky navodili slávnostnú a príjemnú atmosféru popoludnia. Tento deň bol len jedným z mnohých, ktoré knižnica venuje starším počas svojej celoročnej činnosti. Pre seniorov so zdravotnými ťažkosťami zabezpečuje pravidelnú donáškovú službu kníh a periodík do jednotlivých sociálnych zariadení. Pracovníčka knižnice Magdaléna Bezegová sa aktívne venuje zdravotne znevýhodneným starším ľuďom a pripravuje zaujímavé kultúrno-vzdelávacie podujatia, ktoré mesačne realizuje v každom sociálnom zariadení. Seniori navštevujúci knižnicu patria medzi najaktívnejších čitateľov. Sú generáciou, ktorá vyrastala bez počítačov, mobilom a iných elektronických médií, preto je kniha pre nich najdôležitejším zdrojom poznania, relaxu a potešenia, je tým najlepším a najvernejším priateľom.

supersenior kniznica cadca

V čitateľskej súťaži boli ocenení „skôr narodení“ aktívni čitatelia, ktorí počas jedného roka prečítali cca 90 až 450 kníh. Víťazkou súťaže sa stala pani Irena Šusteková, ktorá počas ročného obdobia prečítala 445 kníh. S počtom 338 kníh obsadila druhú priečku pani Zlatica Bučkovátretie miesto s rovnakým počtom prečítaných kníh 213 patrilo Alojzii Špalkovej a Eve Šimáškovej. Klienti centier sociálnych služieb (ďalej „CSS“) a zariadení pre seniorov boli vyhodnotení samostatne, nakoľko ich zdravotné problémy sú značne znevýhodňujúcim faktorom.

Knižné odmeny a diplomy získali títo najaktívnejší čitatelia: Jozef Bernát, Mária Štetiarová a Marta Oravcová z CSS Park Čadca; Jozef Macura, Mária Králiková a Jozef Kováč z CSS Horelica; Marián Priečko, Ondrej Zajac, Františka Gettinová z CSS Čierne; Mária Kolembusová, František Kmošek a Miroslav Holboj z CSS M. R. Štefánika Čadca; Mária Kocaňová, Ing. Stanislav Kubalík a Vojtěch Bubla z Viacúčelového zariadenia pre seniorov Kukučínova v Čadci.

Okrem najaktívnejších čitateľov boli ocenení aj tí klienti, ktorí sa zúčastňovali počas celého roka na kultúrno-vzdelávacích podujatiach pripravovaných knižnicou. Supersenior roka je titul určený najlepším čitateľom, jeho udeľovanie je však zároveň i vyjadrením vďaky všetkým seniorom v októbri - Mesiaci úcty k starším. Veľká vďaka patrí i žiačkam a pedagógom Základnej umeleckej školy Jozefa Potočára v Čadci. Štvrtkové slávnostné popoludnie bolo ukončené malým občerstvením a posedením pri kávičke. Čitateľskú súťaž finančne podporila Kysucká knižnica v Čadci a Občianske združenie Literárny kompas. Všetkým priaznivcom dobrej knihy a čítania blahoželáme a prajeme, aby svoje čitateľské návyky naďalej upevňovali a pribúdali tak ďalší superseniori.


Mgr. Helena Pagáčová
Kysucká knižnica v Čadci

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: