stretnutie rodakov harvelka riecnicaAj tohtoročné stretnutie rodákov zo zatopených obcí Riečnica a Harvelka bolo poznačené pandémiou, ale napriek všetkému sa uskutočnilo. Bývalí obyvatelia týchto obcí sa opäť stretli aj za prítomnosti biskupa Mons. Viliama Judáka, ktorý celebroval svätú omšu.

V sobotu všetkých prítomným privítal a prihovoril sa im starosta obce Nová Bystrica Ing. Jozef Balačin a tiež rodák Michal Riečičiar.

stretnutie rodakov harvelka riecnica1

Slávnostná svätá omša sa začala o 13:00 hod. rozozvučaním zvonov a celebroval ju rodák Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup.

Nitriansky biskup celebroval svätú omšu vo svojej rodnej dedine Harvelka, pri kaplnke a na mieste, kde predtým stál pôvodný drevený kostolík.
Mons. Viliam Judák privítal všetkých rodákov a ich potomkov zatopených obcí a tiež všetkých prítomných, ktorí sa zúčastnili tejto svätej omše a svojimi slovami povzbudil všetkých prítomných veriacich.


Po svätej omši nasledoval kultúrny program. V programe sa predstavila ženská skupina Dolinka z Novej Bystrice, Starejší z Novej Bystrice a Folklórny súbor Chudobovci z Oravskej Lesnej. Celé popoludnie sa nieslo v znamení spomienok na svoje rodiská a bolo vidieť, že už aj mladá generácia je vedená od svojich rodičov k láske k rodnej hrude.

Mapa: Osady v Harvelke

mapa osady harvelka

Omša sa mala konať v Riečnici

starosta nova bystricaStarosta obce Nová Bystrica Jozef Balačin"Dôvodom, prečo sa pristúpilo k zrušeniu plánovaného podujatia v Riečnici, je zlý stav prístupovej komunikácie do Riečnice, ktorá je na niektorých miestach takmer neprejazdná pre osobné automobily, Okresný úrad Žilina a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. nevydali súhlasy na povolenie vjazdu áut do ochranných pásiem vodnej nádrže počas plánovaného stretnutia rodákov v Riečnici na toto podujatie." informoval farníkov Michal Riečičiar, jeden z organizátorov tohtoročného stretnutia. Obec Nová Bystrica je len jeden zo spoluorganizátorov stretnutí rodákov zo zatopených obcí Riečnica a Harvelka. Každoročne obec pomáha pri organizovaní tohto podujatia a spoločne s viacerými rodinami pochádzajúcimi z týchto obcí, ale aj ďalšími organizáciami (poľovnícke združenia, roľnícke družstvo, a ďalšie subjekty...) pripravuje tieto stretnutia. Obec Nová Bystrica, okrem iného, žiada aj rôzne orgány, respektíve úrady (OÚ Žilina, RÚVZ Čadca, SVP,š.p.,...) o povolenie vjazdu áut do ochranných pásiem vodnej nádrže počas týchto stretnutí, aby bolo možné prísť až na miesto konania autom, nakoľko do ochranných pásiem vodnej nádrže je vjazd zakázaný.
"Obec rešpektuje stanoviská týchto orgánov, respektíve úradov a z tohto dôvodu obec pristúpila k presunu podujatia Stretnutie rodákov zo zatopených obcí do Harvelky, kde príjazdová cesta je v omnoho lepšom stave." dodáva starosta obce Jozef Balačin.

Autor a foto: redakcia

 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: