zasadnutie kysucky triangel1Na zasadnutí Mikroregiónu Kysuckého Triangla boli témou školstvo, turizmus a šport i príprava spoločných kultúrnych podujatí pre rok 2022.

Dňa 24.11.2021 sa v zasadačke OcÚ Svrčinovec konalo zasadanie Mikroregiónu Kysuckého Triangla, združujúcich obce Svrčinovec, Čierne, Skalité. Na zasadnutí boli: Mgr. Renáta Majchráková – starostka obce Svrčinovec, Ing. Pavol Gomola – starosta obce Čierne, PaedDr. Jozef Cech – starosta obce Skalité, Marta Sláviková – riaditeľ RRA Kysuce, Ing. Vladimír Krčmárik – odbor reg. rozvoja ŽSK za Kysuce

Starostka obce Mgr. Renáta Majchráková ako predsedkyňa Mikroregiónu privítala na stretnutí všetkých prítomných. Na začiatku Ing. Krčmárik informoval o aktuálnom stave Partnerskej dohody - pripravovaného dokumentu pre čerpanie európskych financií z nového programovacieho obdobia pre roky 2021 – 2027. V nadväzností na to o počte kľúčových projektových zámerov v území, ktoré obce, mestá a ekonomický partneri vkladali do zásobníka projektov.

zasadnutie kysucky triangel2

Keďže v tomto novom programovacom období budú nosné projekty - integrované projekty, prítomní diskutovali a hľadali spoločné, nosné témy mikroregiónu v oblasti ako je: školstvo, turizmus a šport, odpadové hospodárstvo, možnosti rozšírenia vodovodu a kanalizácie, doprava.

V druhej časti rokovania prítomní vyhodnocovali spoločné témy a diskutovali ako ich dostať z papiera do územia. Na záver stretnutia starostovia diskutovali o možnostiach prípravy spoločných kultúrnych podujatí pre rok 2022 v závislosti od pandemickej situácie.

Marta Sláviková

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: