ocenenie ziakov 004Šikovnosť, talent a kreativita sú nesporne dary, ktoré stoja za povšimnutie a patrí sa ich i náležite oceniť.

V stredu 15. júna 2022 o 11:00 hodine privítal starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha v sále kultúrneho domu 41 talentovaných a šikovných detí zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana, ktoré v školskom roku 2021/2022 uspeli v rôznych okresných, krajských a celoslovenských súťažiach.

ocenenie ziakov 001

Toto stretnutie bolo dôkazom, že vysocké deti patria medzi nesmierne súťaživé a šikovné deti, ktoré popri svojich školských povinnostiach obetujú svoj voľný čas reprezentácii nielen seba, ale predovšetkým školy a v konečnom dôsledku i celej obce Vysoká nad Kysucou.

Deti v tento deň neprišli súťažiť, merať si svoje vedomosti, zručnosti a svoju šikovnosť s ostatnými, ale prišli, aby si vychutnali pocit odmeny za svoje úspechy.

ocenenie ziakov 004

Starosta obce každému osobne odovzdal Poďakovanie za vzornú reprezentáciu a šírenie dobrého mena obce, poprial im veľa húževnatosti, vytrvalosti, usilovnosti, energie, aby sa pod vedením svojich učiteľov i naďalej zúčastňovali súťaží v rôznych oblastiach, ktoré sú im ponúkané. Vyslovil aj želanie, aby o rok mohol privítať na takomto stretnutí nielen ich, ale i ich ďalších kamarátov a kamarátky.

Text: Bc. Monika Perďochová
Foto: Ing. Ján Lisko

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: